Sinn Féin - On Your Side

Failte roimh thuairisc feamainne, fiú más mall féin é – Ó Clochartaigh

27 May, 2015


Deir Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh go dtuigtear dhó go bhfuil tuairisc ó Chomhchoiste Oireachtais ar Thionscal na Feamainne le foilsiú as seo go ceann cúpla lá agus fáiltíonn sé roimhe, fiú má bhí fanacht fada leis.

“Molaim an Chomhchoiste as ucht éisteachtaí a ghairm ar an ábhar seo, ach bhí imní orm faoin mhoill a bhain le foilsiú a gcuid moltaí. Tuigtear dom anois go ndéanfar sin as seo go ceann cúpla lá.  

“Creidim go molann an tuairisc go ndéanfaí atheagar ar an gcóras ceadúnais do thionscal na feamainne agus go n-aistreofaí an chúram sin ón Roinn Comhshaoil go dtí an Roinn Talmhaíochta, Bia & Mara. Molann an comhchoiste freisin gurb iad na hÚdaráis Áitiúla, nó Údarás na Gaeltachta, ab fheiliúnaí le déileáil le h-eisiúint cheadúnais.

“Moltar rialú níos fearr a chuir i bhfeidhm agus iarrtar soiléiriú dlíthiúil a thabhairt maidir le cearta stairiúla bainte feamainne chomh maith.

“Déantar tagairt freisin sa tuairisc maidir le cuótaí a chuir i bhfeidhm agus clásail ‘úsáid é, nó caill é’ a bheith ag baint le ceadúnais agus go ndéanfaí tuarascáil náisiúnta maidir le méid na h-acmhainní feamainne atá ann. Ní cosúil go  dtacaíonn an choiste le ‘ceadúnais leathan’ le cearta eisiacha a bhronnadh ar aon dream. Bhí sé seo mar ábhar imní ach go h-áirithe ag geallsealbhóirí éagsúla maidir le h-iarratas ar cheadúnais a bhí dhá phlé, a bhain le hArramara teo.

“Bhí mise dóchasach go mbeadh leagan amach ‘Trádáil Chothrom’ molta sa tuairisc mar cur chuige bainte feamainne, mar measaim gurb é seo an bealach is praiticiúla leis an tionscal, a bhfuil deiseanna an-mhaith ann, a fhorbairt, ach fós a thabharfadh cosaint do chearta lucht bainte a d’fhéadfadh soláthar a dhéanamh do thairgeoirí beaga agus móra ar bhealach deá-bhainistithe, inmharthanach. Ach, is é mo thuiscint nach bhfuil seo san áireamh ins na moltaí.

‘Ní mhór don Rialtas anois an fhís atá acu féin do bhainistiú agus rialú thionscal na feamainne a shoiléiriú agus caithfidh siad cinntiú go dtabharfar aire mar is ceart do chearta pobail cois chósta agus na geallsealbhóirí uilligh, sa gcreatlach rialaithe a fhorbraíonn siad.”

Connect with Sinn Féin