Sinn Féin - On Your Side

Comhairle Contae Fhine Gall ag éileamh go gcuirfí deireadh le maolú na Gaeilge san AE

29 May, 2015 - by Daire Ní Laoi


Dúirt an Comhairleoir Daire Ní Laoi (SF) inné go raibh áthas uirthi gur rith Comhairle Contae Fhine Gall rún ag glaoch ar an Rialtas gníomhú chun go gcuirfí deireadh leis an maolú i leith na Gaeilge san AE. 

 Ag labhairt ar an rún a chuir sí faoi bhráid na Comhairle ar an gCéadaoin, dúirt an Comhairleoir:

“Fuair an Ghaeilge stádas iomlán mar theanga oifigiúil agus oibre i Mí Eanáir 2007 ach mar gheall ar an maolú seo, níl cearta iomlán aistriúcháin ná ateangaireachta tugtha don Ghaeilge.

“Tá sé ráite ag Conradh na Gaeilge go gcruthófaí níos mó ná 180 post d’aistritheoirí agus ateangairí dá chuirfí deireadh leis an maolú. Bheadh tionchar ollmhór aige ar an nGaeilge agus ar phobail na Gaeltachta. Tá an tAontas Eorpach lán sásta an Ghaeilge a bheith ina teanga oibre cheart, ach an cinneadh sin a bheith déanta ag an Rialtas anseo.

“Níl mórán measa léirithe ag an Rialtas ar an nGaeilge go dtí seo ar ndóigh, ach tá deis acu anois tiomantas éigin don teanga agus do lucht a labhartha a léiriú. Caithfear gníomhú láithreach, áfach, mar mura ndéantar an maolú a chealú anois, ní bheidh an seans arís ann go dtí 2020.

“Beidh Comhairle Contae Fhine Gall ag scríobh chuig an Rialtas anois, ag éileamh orthu siúd scríobh chuig Comhairle na nAirí chun iarraidh orthu ligint don mhaolú ar stádas na Gaeilge san AE dul in éag ag deireadh 2016.

Connect with Sinn Féin