Sinn Féin - On Your Side

Gá le tuilleadh oibre ón rialtas ar mhaithe le heisimircigh – An Seanadóir Ó Clochartaigh

4 June, 2015


Tá ráite ag Urlabhraí Shinn Féin don Diaspóra, An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, gur gá don rialtas tuilleadh oibre a dhéanamh le réiteach a fháil ar na fadhbanna éagsúla ar gá d’ eisimircigh Éireannacha dul i ngleic leo timpeall na cruinne. Tá an-ghá, dar leis, le hionadaíocht, cearta vótála agus seirbhísí tacaíochta dóibh sin a gcuirtear brú orthu an tír a fhágáil agus tá tuilleadh tacaíochta de dhíth le hacmhainní a chur ar fáil d’eisimircigh leochaileacha agus dóibh sin a d’fhág ar chúiseanna pearsanta nó cinn a bhain leis an tsochaí.

Ag labhairt dó ag Fóram Saoránach na n-Éireannach Domhanda, Dúirt an Seanadóir Ó Clochartaigh as Gaillimh Thiar – Deisceart Mhaigh Eo:

“Cuirim fáilte roimh theacht chun cinn an Fhóraim seo a chuireann ardán ar fáil do na heagraíochtaí pobail agus sóisialta sin a dhéanann tréan oibre, go deonach go minic, le cabhrú lenár n-eisimircigh agus leis an diaspóra go ginearálta. Déanaim comhghairdeas leo as an dúthracht mhór agus an tírghrá atá léirithe arís agus arís eile acu dá gcairde Éireannacha. Cabhraíonn an fóram seo linn na cineálacha fadhbanna éagsúla iomadúla a bhíonn ag Éireannaigh fud fad na cruinne a thuiscint, chomh maith le spléachadh a fháil ar an ról ríthábhachtach a ghlacaimid i ngach cearn den domhan.

“Is léir áfach, gur gá don rialtas i bhfad Éireann níos mó a dhéanamh leis na fadhbanna a réiteach agus a chinntiú go dtugtar cluas éisteachta do chách. Tá fimíneacht ar leith ag baint leis an rialtas a rinne comhghairdeas leis na daoine a d’fhill ar an mbaile le vótáil mar chuid de #hometovote ach ag an am céanna a chur cosc ar cheart chun vótála agus ionadaíochta san Oireachtas do shaoránaigh Éireannacha thar lear. Caithfidh an rialtas an t-iarann te a bhualadh agus a chinntiú go mbeidh comhionannas ar fáil do chách sna toghcháin Éireannacha.

“Teastaíonn i bhfad níos mó airde ar na hÉireannaigh gan cáipéisí inimirce i Meiriceá, lucht siúil na hÉireann, lucht LADT, ciníocha éagsúla, iad siúd atá sa phríosún, iad siúd ar imríodh mí-úsáid orthu in institiúidí, daoine a bhfuil fadhbanna sláinte nó meabhairshláinte orthu agus grúpaí eile mionlaigh, agus is gá do pholasaí an rialtais díriú orthu.

“Cé gur taispeánadh go bhfuil roinnt tacaíochta ar chaighdeán measartha maith ar fáil d’eisimircigh trí na heagraíochtaí pobail tá fadhbanna suntasacha ann cabhrú le daoine cinntiú go bhfuil siad réitithe mar is ceart sula bhfágann siad agus sula mbíonn constaicí móra rompu filleadh.

“Luaitear aithint agus deimhniúchán scileanna, tuiscint ar na deacrachtaí a bhaineann le víosaí agus ceadanna oibre mar mhórfhadhbanna rompu sin atá ag cuardach oibre thar lear.

“Anuas air sin bíonn easpa deiseanna fostaíochta, easpa gairmeacha soiléire, deacracht le haithint an ama atá caite thar lear, fadhbanna le rochtain ar thithíocht, shláinte agus oideachas ar fad ag cur as dóibh sin a fhilleann.

“Is léir gur gá don rialtas smaoineamh athuair ar na hiarrachtaí atá á ndéanamh acu agus ar a gcuid polasaithe le dul i ngleic leis an fadhbanna seo ar fad a bhíonn ag eisimircigh, roimh dhul agus tar éis dhul dóibh, ach go háirithe.”

Connect with Sinn Féin