Sinn Féin - On Your Side

Caithfear na taifid maidir le Teach Máthair & Leanaí Thuama a chuir ar fáil – Ó Clochartaigh

10 June, 2015


Tá iarrtha ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ar an rialtas deimhniú go gcuirfear comhaid agus ábhar chartlainne faoi na Tithe Máthair & Linbh atá i seilbh Comhairle Chontae na Gaillimhe ar fáil láithreach.

Deir an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“Tá fhios againn ó thuairiscí sna meáin le déanaí go raibh eolas i 2012 ag an rialtas ar thuairisc de chuid an Fheidhmeannacht Sláinte faoi na Tithe Máthair & Linbh.  

“Cuireadh an tuairisc seo le chéile mar chuid den scrúdú ar idirghabhálacha ó údaráis sláinte de chuid Stát na hÉireann faoi na Níochanlanna Maighdiléine a bhí bunaithe ar scrúdú ar chomhaid, a tugadh ar lámh don FSS i 2011.

“Ba mhaith liom fáíl amach cén uair ar cuireadh an tAire Leanaí ar an eolas faoi thuairisc 2012 agus cén fáth an raibh moill dhá bhliain ar bhunú an Choimisiún Fiosrúcháin?

“Níl sé sách maith go mbeadh Airí, Ranna Rialtais, nó Údaráis Áitiúla ag cur bacanna ar scrúdaithe ar thaifid agus ábhar chartlainne eile a bhaineann leis na tithe Máthair & Leanaí.

“Ba chóir rochtain poibli a chinntiú ar na taifid agus eolas a bhaineann leis na h-institiúid seo agus é a bheith ar fáíl do lucht taighde, gníomhaithe agus an phobal níos leithne.

“Tá sé dochreidte go bhfuiltear ag cur bac, i gcomhthéacs taighde faoi chás Thuama, ar Catherine Corless a d'oibrigh go dian leis an gceist seo a thabhairt chun solais ar an gcéad dul síos agus a bhfuil cosc curtha uirthi arís agus arís eile ag Comhairle Chontae na Gaillimhe maidir le taifid a bhaineann le Teach Máthair agus Linbh Thuama.

“Tá mé ag iarraidh ar an Aire cinntiú go gcuirtear na comhaid seo ar fáil do Catherine Corless gan a thuilleadh moille.” 

Connect with Sinn Féin