Sinn Féin - On Your Side

Fáilte roimh thacaíocht an Aire Oideachais do Tigh Nan Dooley - Ó Clochartaigh

18 June, 2015


Tá fáilte curtha ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh roimh thacaíocht an Aire Oideachais & Scileanna, Jan O'Sullivan, do Scoil Speisialta Tigh Nan Dooley i gConamara.

Bhí sí ag freagairt ceiste a chuir sé uirthi sa Seanad ar maidin ag lorg soiléiriú cén uair atá an roinn chun maoiniú breise a sholáthar chun áiseanna agus seomraí breise a chur ar fáil ag an scoil ar an gCeathrú Rua, i gCo. na Gaillimhe, le gur féidir leo an curaclam iomlán a chur ar fáil do na daltaí ansin. 

Deir sé:

“Is maith an rud gur mhol an tAire don scoil iarratas a dhéanamh chun an t-ionad atá réitithe a fheistiú amach mar sheomraí ranga agus rochtain do gach duine a chuir ann, ardaitheoir is eile.

“Tá mé sásta freisin gur shoiléirigh sí nach tríd an gciste caipitil is gá an t-iarratas a chuir, mar is proiséas fadálach go leor atá ansin.

“Ba chóir go mbeadh na páistí seo ag fáil tacaíocht faoi leith chun fanacht sa chóras oideachais mar gheall ar na dúshláin bhreise sláinte atá acu. Tá foireann den scoth acu agus tuismitheoirí atá thar a bheith tiomanta dá gcás agus tá dualgas ar an roinn chuile dheis a chur ar fáil dóibh. Céim chun cinn a bheadh ann an obair bhreise seo a dhéanamh ag Tigh Nan Dooley'.

“Coinneoidh muid an brú ar an rialtas anois an tacaíocht seo a iompu isteach ina gníomh phraiticúil agus an spás breise a athchóiriú.”

Nóta:

Is scoil speisialta í Tigh Nan Dooley, suite sa Cheathrú Rua, Contae na Gaillimhe. Soláthraítear oideachas do dhaltaí le riachtanais speisialta oideachasúla: míchumas foghlama ginearálta meánach agus trom, agus neamhord de chuid speictream an uathachais san áireamh. Is é Eirim an Iarthair patrún na scoile. Bronnadh an Roinn Oideachais agus Scileanna aitheantas buan ar an scoil i 2010. Oibrítear trí mheán na Gaeilge. 

Connect with Sinn Féin