Sinn Féin - On Your Side

An Comhairleoir Críona Ní Dhálaigh mar ainmní Shinn Féin do Mhéara Chathair Bhaile Átha Cliath

27 June, 2015 - by Máire Devine


Tá dearbhaithe ag Séamas McGrattan, comhairleoir chathair Bhaile Átha Cliath agus ceannaire grúpa Shinn Féin ar an gcomhairle cathrach gurb í An Comhairleoir Críona Ní Dhálaigh ainmní an pháirtí do Mhéara na cathrach.

Ag labhairt dó inniu dúirt an Comhairleoir McGrattan:

“Tá ríméad orainn a fhógairt gurb í Críona Ní Dhálaigh atá ainmnithe againn do ról Mhéara Chathair Bhaile Átha Cliath. Tá Críona an-fheiliúnach don phost seo. Tá ionadaíocht déanta aici ar son na cathrach seo ón mbliain 2006 agus tá obair dhíograiseach fhónta déanta aici ina ról mar chathaoirleach ar an gcoiste um bheartas straitéiseach tithíochta.

Roghnófar an chéad Mhéara eile ar an gcathair oíche Dé Luain seo chugainn agus guímid gach rath ar Chríona agus tugaimid ár lántacaíocht di san iarracht seo.”

Connect with Sinn Féin