Sinn Féin - On Your Side

Caithfear Tiománaithe Bhradacha Chonamara a stopadh – Ó Clochartaigh

29 June, 2015


Tá Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ag iarraidh ar na Gárdaí níos mó acmhainní a chur ar fáil le buíon beag de thiománaithe bhradacha, atá ag déanamh an diabhail i gConamara faoi láthair, a stopadh.

Ag labhairt dó inniú deir Seanadóir Ó Clochartaigh:

“Tá scríofa agam chuig údaráis na nGárdaí go h-áitiúil maidir leis an imní atá ardaithe liom faoi eachtraí ‘tiomáint bhradach’ i gConamara le déanaí.

“Deirtear liom go bhfuil an scéala seo imithe ó smacht ar fad faoi láthair i gCeantar na nOileáin ach go h-áirithe.

“Tuigtear dhom go raibh roinnt eachtraí inar cuireadh beatha Gardaí  agus daoine eile i mbaol mar gur bh’éigean cuid de na tiománaithe seo a leanúint – tóir ardluais, clocha curtha roimh fheithiclí, ós comhair caranna Gárdaí is araile. Dúradh liom gur caitheadh cloch le fuinneog tosaigh feithicil a bhí ag iompar carr a tógadh ag an deireadh seachtaine freisin agus gur bualadh carr bean eile suas sa tóin riar mhaith uaireanta le déanaí ag ógánaithe a bhí imithe ó smacht.

“Deirtear liom go bhfuil eachtraí den chineál seo ag tarlú níos minicí anois agus go gceaptar nach bhfuil ach buíon beag daoine freagrach as na gníomhartha bradacha seo. Creidim go bhfuil deacrachtaí leanúnacha ann maidir le leordothain ácmhainní a bheith ar fáil chun póilíneacht a dhéanamh ar na gnóthai seo, ó thaobh fiosrúcháin a leanúint agus ó thaobh obair sheachanta a dhéanamh ag amanna nuair a tharlaionn eachtraí dá leithéad.

“Tá iarrtha agam ar an bPríomh Cheannfort anseo tuairisc a thabhairt ar céard is féidir a dhéanamh chun deireadh a chuir leis an iompar bhradach seo sula mbeidh duine éigin gortaithe go dona.

“Bheadh imní orm do mhuintir an cheantair agus na Gárdaí a bhíonn ar dualgas araon ina leith seo agus tá me cinnte nach bhful pobal Chonamara ag iarraidh go mbeadh droch cháil tarraingthe orthu ag iompar den chineál seo agus g mbeidh muid sásta ár gcion féin a dhéanamh chun stop a chuir leis an iompar seo.” 

Connect with Sinn Féin