Sinn Féin - On Your Side

Caithfear críoch seachas athchóiriú a dhéanamh ar an Soláthar Díreach – Ó Clochartaigh

1 July, 2015


Tá sé ráite ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh gur chóir deireadh a chuir, seachas athchóiriú a dhéanamh ar an gcóras Soláthar Díreach, atá cáinte ag saineolaithe.  Bhí urlabhraí sóisearach Dlí & Cirt Shinn Féin as Gaillimh Thiar- Maigh Eo theas ag labhairt ar fhoilsiú thuarascáil Grúpa Oibre an Rialtais ar an bPróiseas Tearmainn.

Deir sé:

“Tá imní orm go dtabharfaidh an rialtas seo stádas reachtúil anois do chóras mídhaonna, príobháidithe, brabasúil cóiríochta a chum Fianna Fáil. Ní fheictear dom go n-admhaíonn an tuairisc go bhfuil an mí-úsáid chearta daonna, institiúdaithe, stát-urraithe seo mar chuid lárnach den fhadhb agus nach féidir leis a bheith mar chuid den réiteach.  

“Tá sé seo i bhfad ó bheith mar ‘Léiriú eile den Tá Comhionannas’ mar a thug an tAire Stáit  Aodhán Ó Ríordáin air ag an seoladh. Feictear domsa go bhféadfadh na moltaí cur go mór leis an éagcothromaíocht, cearta bunúsacha daonna a bhaint de lucht iarrtha tearmainn agus go bhfágfar na mílte go dearóil i gcóiríocht mífheiliunach ar feadh cúig bhliana agus ós a chionn dhá bharr.  

"Cé go bhfáiltím roimh mholtaí go dtabharfar ról formhaoirsithe d’oifig an Ombudsman agus Ombudsman na Leanaí, caithfidh aon phróiseas gearáin réamh-Ombudsman a bheith iomlán neamhspleách agus faoi rún, má tá iontaoibh le bheith ag daoine as.

“Ba mhaith liom moltaí a bheith feicthe agam maidir le síneadh a chuir leis an Acht um Shaoráil Faisnéise  agus formhaoirisú HIQA chuig an gcóras Soláthar Díreach. Creidim freisin gur chóir go dtiocfadh an Soláthar Díreach faoi scáth Coiste na gCuntas Poiblí agus an tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste ó thaobh scrúdaithe maoinithe di.

“Cé go bhfáiltím roimh na moltaí maidir leis an bpróiseas Iarratais Aonair ar Thearmainn, tá imní orm maidir leis an mbealach atá dhá mholadh le líon na ndaoine atá ag fanacht ar chinneadh a laghdú agus go mb’fhéidir nach mbeifear ag comhlíonadh cearta bunúsacha daonna idirnáisiúnta, ná ag bronnadh an stádas iomlán a thagann leo.

“Má chuirtear na moltaí seo i bhfeidhm, cinnteoidh sin fadsaoil an chóras Soláthar Díreach, atá neamhdhaonna agus míthrócaireach agus iarraim ar an rialtas ag an bpoinnte seo scrúdú a dhéanamh ar cur chuige difriúil ar fad, a bheadh ag lui níos fearr le cleachtais barrfeabhais cearta daonna go h-idirnáisiúnta.”

Connect with Sinn Féin