Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh an Fheidhmeannacht Sláinte líomhaintí maidir le h-ionsaithe i seirbhísí meabharshláinte Ghaillimh-Ros Comáin a shoiléiriú - Ó Clochartaigh

9 July, 2015


Tá Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ag lorg soiléiriú ó Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (FSS) maidir le líomhaintí gur léirigh banaltraí imní maidir le socraithe mí-chuí sábháilteachta d’othair meabhairshláinte, nár ghníomhaigh an bhainistíocht orthu agus gur tharla ionsaithe tromchúiseacha ina dhiaidh sin mar a bhíodar ag tuar.  

Ag labhairt do inniú deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo theas:

‘Tá imní thar a bheith mhór ardaithe liom faoi eachtraí iontach tromchúiseacha a maítear a tharla faoi struchtúir Chúram Phríomhúil Ghaillimh–Ros Comáin d’Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte. Tuigtear dom go raibh ionadaithe ceardchumainn tar éis foláireamh a thabhairt don bhainistíocht go rabhthas ag meascadh othair sna h-ionaid ar bhealach nach raibh feiliúnach agus nár ghníomhaigh siad le sin a chur ina cheart. Tuigim go gceaptar go raibh tionchar ag ciorruithe buiséid agus atheagar ar sheirbhísí ar na h-ábhair imní a bhí dhá léiriú ó thaobh sábháilteacht othair agus baill foirne.

‘Tá mé ag lorg soiléiriú ó bhainistíocht náisiúnta an Fheidhmeannacht ar tharla na h-eachtraí atá luaite, nó nár tharla, má tharla céard go díreach a thit amach agus cé mhéad uair ar tharla eachtraí? Ba mhaith liom fáil amach freisin cé na céimeanna atá glactha ag an FSS ó shoinn chun sábháilteacht na n-othar agus baill fóirne ar fad atá faoi scáth seirbhísí meabhairshláinte Ghaillimh–Ros Comáin a chinntiú?

‘Ba mhaith liom fios a bheith agam chomh maith an bhfuil an Coimisiún Sláinte Meabhrach ar an eolas faoin imní a léiríodh agus an raibh baint acu le dul i ngleic leis an scéal a cheartú?

‘Sílim go bhfuil sé tábhachtach go ndéanfadh eagraíochtaí ionadaíocha na n-oibrithe ráitis phoiblí freisin maidir leis na líomhaintí seo agus má bhí ról acu aird a tharraingt orthu le bainistíocht an FSS agus cathain? Freisin an bhfuil iontaoibh iomlán acu anois go bhfuiltear tar éis déileáil mar is ceart leis na líomhaintí agus an bhfuil siad muiníneach gur féidir leis na h-othair agus baill fóirne a bheith sásta nach bhfuil siad dhá chur i gcontúirt míchuí i seirbhísí meabhairshláinte Ghaillimh-Ros Comáin?’

Connect with Sinn Féin