Sinn Féin - On Your Side

Teipthe ar an Rialtas a chuid spriocanna féin maidir le liostaí feitheamh a bhaint amach – Ó Clochartaigh

15 July, 2015


Tá cáineadh láidir déanta ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh ar an rialtas inniu mar gur theip orthu a gcuid spriocanna féin a shroichint, nach mbeadh aon othar ag fanacht níos mó ná ocht mhí dhéag ar liosta feitheamh ospidéil nó ar choinne le haghaidh cóir leighis.

Deir Ó Clochartaigh:

“Taispeánann na figiúir is déanaí ón gCiste Náisiúnta um Cheannach Cóireála go bhfuil beagnach 1,400 duine ar liosta na n-othar seachtrach ag Ospidéal na hOllscoile Gaillimhe agus iad ag fanacht níos mó ná dhá bhliain ar chóir leighis.

“Is figiúir scannalach amach is amach é seo a léiríonn nach bhfuil dóthain acmhainní dhá chur ar fáil ag an rialtas seo le dul i ngleic leis na liostaí feitheamh.

"Seo ainneoin go bhfuil geallta arís agus arís eile ag an rialtas nach mbeadh othar ar bith ar liosta feitheamh nó ag fanacht ar chóir leigheas níos mó ná 18 mí, roimh deire mí an Mheitheamh 2015.

“Le barr a chur ar an mí-ádh tá an liosta feitheamh iomlán atá ag an ospidéal imithe chun donais ar fad anois agus é ag 37,231 i gcomparáid le figiúr de 36,888 ag deireadh mhí na Bealtaine 2015.

“Cé nach bhfuil amhras ar bith orm ach go bhfuil baill fóirne san ospidéal ar a míle dícheall ag iarraidh an t-aire is fearr gur féidir a thabhairt d’othair agus chun dul i ngleic leis na liostaí feitheamh, tá scrios déanta ag na ciorruithe damanta a tugadh isteach le blianta beaga anuas ar sheirbhísí ann.

“Cuireann sé múisiam orm go bhfuil an rialtas seasta síoraí ag iarraidh ar oibrithe túslíne níos mó a dhéanamh le nios lú acmhainní agus iad tar éis ardaithe pá a bhronnadh orthu féin i ndiaidh an chéad olltoghchán eile. 

“Tá sé de mhí-chlú ar ospidéal s’againne go bhfuil na liostaí feitheamh is airde sa Stát aici – ní theastaíonn a thuilleadh geallúintí folamha ó mhuintir na Gaillimhe – teastaíonn fíor aicsean uainn ar bhonn phráinne leis an fhadhb seo a réiteach ar deireadh thiar thall.”

Connect with Sinn Féin