Sinn Féin - On Your Side

Diúltú Athena Swan mar bhuille do shearáidí cothromaíochta OÉG – Ó Clochartaigh

31 July, 2015


Ardaíonn teip iarratais Ollscoil na hÉireann Gaillimh ar aitheantas a fháil ó chlár idirnáisiúnta duaiseanna cothromaíochta ceisteanna tromchúiseacha arís eile maidir le cur chuige an choláiste sin maidir le láimhseáil ceisteanna pearsanra áirithe sa gcoláiste, dar leis an Seanadóir, Trevor Ó Clochartaigh.

Deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas inniu:

‘Arís agus arís eile, nuair a bhí OÉG ag iarraidh iad féin a chosaint ar líomhaintí maidir le gearáin atá déanta ó thaobh cothromaíocht inscne di, luafaidís go raibh siad ag lorg aitheantais ó chlár aitheantais Athena Swan.  Níor éirigh lena gcuid iarrachtaí, mar cloiseann muid nár bronnadh an duais cré umha ach ar dhá institiúid ardoideachais in Éirinn, Coláiste na Tríonóide agus Ollscoil Luimnigh. Diúltaíodh iarratais ó cheithre iarrthóir eile nach n-ainmnítear.

‘Tuigtear dom gur cuireadh tuairimí chun cinn thar ceann na fóirne chuig Athena Swan maidir le h-iarratas OÉG ó thaobh na ceisteanna leanúnacha atá ann maidir le Cúrsaí Inscne sa gcoláiste agus go bhféadfadh sé go raibh baint acu sin leis an gcinneadh a glacadh.

‘Níl tacaíocht ag an Tascfhórsa a cheap bainistíocht na hOllscoile féin ó cheardchumainn, ná ionadaithe fóirne, atá ag diúltú comhoibriú leo agus iad ag lorg fiosrúchán neamhspleách maidir leis na líomhaintí atá ann go bhfuil Éagcothromaíocht Inscne forleathan san Ollscoil.

‘Cuid mhór den fhadhb anseo ná go bhfuil bainistíocht na hOllscoile ag diúltú glacadh leis go bhfuil cur chuige fabhtach acu chun dul i ngleic leis na deacrachtaí atá tagtha chun cinn.

‘Táthar fiú ag rá liom go bhfuil treoir tugtha ag an ardbhainistíocht don fhoireann margaíochta agus preasa gan comhfhreagras áirithe a chur chuig áisíneachtaí meáin áirithe a thug clúdach do mhíreanna a bhí criticiúil faoi OÉG maidir lena gcur chuige ar na ceisteanna cothromaíocht inscne seo. Má tá sin fíor, is comhartha a bheadh ann go bhfuil siad ag iarraidh glórtha atá criticiúil faoin gcur chuige atá acu a choinneáil ina dtost  agus ní bheadh aon ghlacadh agam leis sin.

‘Tá mé ag iarraidh ar an Aire Oideachas arís eile, ath-mhachnamh a dhéanamh ar a cinneadh gan a cuid cumhachtaí  faoi Achtanna na hOllscoile 1997 a úsáid chun fiosrúchán neamhspleách a ghairm faoin gcás seo, i bhfianaise an buille is déanaí seo ó thaobh cur chuige ardbhainistíocht OÉG.’

Connect with Sinn Féin