Sinn Féin - On Your Side

Trí oiread an méid mná ag dul ar an gclár beo ná fir – Ó Clochartaigh

10 August, 2015


Tá trí oiread an méid mná ag dul ar an gclár beo le cúpla mí anuas ná fir agus ardú suntasach ag teacht freisin ar an líon daoine dífhostaithe, a deir an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh. Ó Aibreán go Meitheamh i mbliana i nGaillimh agus Maigh Eo, cuireadh faoi dhó an méid ban ar an dól, le fir.

Ag labhairt do inniu, deir ionadaí Shinn Féin i nGaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

“Bréagnaíonn na staitisticí is déanaí ón Lár Oifig Staidreamh finscéalta an Rialtais faoin eacnamaíocht, go bhfuil ‘Coirnéal Casta’ againn. Le trí mhí anuas facthas ardú mí ar mhí ar an dífhostaíocht.

“Bhí 343,000 ag síniú i mí Iúil, dhá oiread an líon a bhí ann i 2008. Má chuireann tú leis sin líon na ndaoine ar scéimeanna ‘Gníomhachtaithe Saothair’, ardaíonn sin chuig 20% den daonra. Tá líon na n-ógánach dífhostaithe os cionn 20% go leanúnach, in ainneoin an líon acu ar b’éigean dóibh dul ar imirce.

‘Ó Aibreán go Meitheamh i mbliana bhí ardú de 7.2% ar líon na mban ar an gclár beo go náisiúnta, i gcomparáid le h-ardú 1.49% do na fir. I dtéarmaí daonna sin ardú ar fud an Stáit de 3110 fear agus suim ollmhór de 9859 bean. Trí oiread an méid mná le fir.

"Anseo san Iarthar bhí 1123 daoine breise ag síniú i nGaillimh ó Aibreán go Meitheamh, le 473 breise ar an gclár beo i Maigh Eo don dtréimhse céanna - ba mná dhá thrian díobh seo i chaon chontae.

“Ó Aibreán go Meitheamh i nGaillimh cuireadh 734 bean leis an gclár beo, i gcomparáid le 389 fear. I Maigh Eo is 303 bean i gcomparáid le 170 fear a bhí ann.

“Ag am den bhliain nuair a bheifeá ag súil go n-ardódh figiúirí fostaíochta de bharr borradh a bheith faoin bhfostaíocht séasúrach agus páirtaimseartha, is ábhar mór imní é an treocht seo a bheith le feiceáil.

“Má thógann tú san áireamh gur imigh os cionn 600,000 duine ar imirce ón tír seo le blianta beaga anuas chomh maith, is léir go bhfuil polasaithe an rialtais seo i ndiaidh teip don saoránach ó thaobh cruthú fostaíochta agus na h-eacnamaíochta de.

“Tá sé seo rí-shoiléir in Iarthar na hÉireann, áit a bhfuil tionchar an imirce le brath i bhfad níos láidre agus tá an athfhás eacnamaíoch níos deacra de bharr easpa stairiúil infheistíochta sa réigiúin.

“Tá cuid mhór den fhostaíocht nua atá cruthaithe in obair séasúrach agus páirtaimseartha agus ag an leibhéal is ísle den scála pá. Ní airíonn daoine go bhfuil buntáiste breise ina gcuid pócaí, in ainneoin go bhfuiltear ag iarraidh orthu níos mó d’ualach airgeadais a iompar ó leithéidí an Cháin Maoine, an Muirear Sóisialta Uilíoch agus táillí uisce.

“Caithfidh an rialtas dul siar ar na cinntí seo agus cur chuige níos forásaí a ghlacadh, mar atá molta arís agus arís eile tríd an ghéarchéim seo, ag Sinn Féin.” 

Connect with Sinn Féin