Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh McHugh cinneadh na h-aerseirbhíse a mhíniú – Ó Clochartaigh

27 August, 2015


Caithfidh Aire Stáit na Gaeltachta an cinneadh maidir leis an tseirbhís aeir go hÁrainn a bronnadh ar Executive Helicopters a mhíniú, a deir an  Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó tar éis don Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta a fhógairt gur chaill Aer Árainn an chonradh seirbhíse poiblí chuig trí Oileán Árainn, deir urlabhraí Gaeilge & Gaeltachta Shinn Féin  go bhfuil impleachtaí tromchúiseacha ag an gcinneadh.

Deir sé:

‘Tá muintir Árainn thar a bheith imníoch faoin gcinneadh seo. Tá go leor ceisteanna acu maidir leis an bpróiseas a bhain leis na tairiscintí agus an mheastóireacht a rinneadh ar na h-iarratais agus caithfidh an tAire Joe McHugh soiléiriú a thabhairt ar sin.

‘Ba chóir go gcuirfí eolas ar fáil láithreach maidir leis na h-iarratais a cuireadh isteach, an córas marcála a bhí i bhfeidhm agus na torthaí a thángthas air. Tá sé deacair a thuiscint cén bhuntáiste breise atá ann do lucht úsáidte na seirbhíse as an tsocrú nua seo, ná cén tairbhe atá ann don cháiníocóra agus ba mhaith liom míniú ón Aire ina leith sin chomh maith.

‘Tuigtear dom gur meastóireacht ar pháipéar amháin a rinneadh ar na h-iarratais. Bheadh sé dochreidte má rinneadh cinneadh chomh cinniúnach leis seo do thodhchaí Oileáin Árainn agus nach ndeachas chun cainte leis na daoine a bhaineann úsáid as an tseirbhís agus na h-iarratais éagsúla dhá mheas.

‘Ba chóir go n-inseofaí cé a bhí ar an bpainéal meastóireachta agus cén taithí a bhí acu maidir le aerseirbhís chuig oileáin a rith. Ar sheas aon duine acu in Árainn le linn an phróiseas no cén mheáchan ar tugadh do na h-aighneachtaí éagsúla a cuireadh chun cinn agus na h-iarratais dhá mheas?

‘Ní mhór a mhíniú chomh maith céard atá i ndán do na h-aerfoirt sna Minna agus ar na h-oileáin agus cé as a bhfuil sé i gceist ag Executive Helicopters an tseirbhís atá molta acu a reáchtáil. Más Aerfort na Gaillimhe é caithfear a chruthú gur féidir a leithéid a dhéanamh ós rud é go bhfuil an t-aerfort sin dúnta don phobal agus próiseas ar siúl le h-úsáid eile ar fad don suíomh a mheas.

‘Tá dhá scór post i mbaol anseo agus seirbhís 45 bliain d’ardchaighdeán tugtha ag Aer Árainn do phobal na n-oileáin. Ní féidir sin ar fad a chaitheamh sna fataí lofa ag an bpointe seo muna bhfuil muid iomlán cinnte go mbeidh seirbhís níos fearr agus níos tairbhí le theacht ina áit agus níl sé soiléir ar chor ar bith gur amhlaidh atá.’

Connect with Sinn Féin