Sinn Féin - On Your Side

Cá bhfuil plean an rialtais lenár n-imircigh a thabhairt abhaile? – Ó Clochartaigh

17 September, 2015


Léiríonn na figiúir is deireanaí ón OECD, a thaispeánann go maireann duine as gach seisear a rugadh in Éirinn thar lear, an gá atá ann go gcuirfeadh an Rialtas plean in áit lenár n-imiricigh a spreagadh chun filleadh abhaile, dar le h-urlabhraí Diaspóra Shinn Féin, an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó inniu deir sé:

‘Tá an rialtas thar cionn ag eagrú ócáidí móra poiblíochta don diaspóra, ach tá ag teip go h-iomlán orthu maidir le deiseanna dáiríre a chruthú le gur féidir le h-imircigh Éireannacha teacht abhaile. Níl aon cheo deimhnitheach déanta acu ach an oiread le cinntiú go mbeadh ionadaíocht parlaiminteach nó cearta vótála ag saoránaithe Éireannacha thar sáile.

‘Tá an líon is mó sna tíortha OECD againne de shaoránaithe a rugadh anseo, ach a chónaíonn thar sáile. Tá sé seo mar thoradh ar na polasaithe tubaisteacha eacnamaíocha a chur an rialtas seo agus an ceann a chuaigh rompu i bhfeidhm, a d’úsáid an imirce mar dheis chun an brú eacnamaíoch a mhaolú agus a dhíbir an oiread sin de mhuintir na hÉireann le dul ar thóir oibre i dtíortha i gcéin.

‘Tá ga le polasaithe cinnte agus cur chuige tras-rannach ón Rialtas le spreagadh agus cuidiú a thabhairt dár n-imircigh filleadh. Ní mhór go mbeadh cur chuige réigiúnach ann chun cinntiú go bhfuil na deiseanna céanna ag daoine chun filleadh chuig na ceantair tuaithe.

‘Agus dóibh siúd nach bhfuil in ann teacht ar ais faoi láthair, caithfidh muid cinntiú go mbeidh cearta vótála acu agus ionadaíocht cuí sa Dáil agus Seanad, sa gcaoi gur féidir leo tionchar a imirt ar pholasaithe agus an pholaitíocht ina dtír dhúchais sna blianta atá amach romhainn’.

Connect with Sinn Féin