Sinn Féin - On Your Side

Easpa measa don Ghaeilge léirithe ag an Rialtais maidir le leasúchán an Teastas Shóisearaigh nua – Ó Clochartaigh

18 September, 2015


Deir an Seanadóir  agus urlabhraí Gaeilge Shinn Féin inniú gurbh é an cloch is mó ar a pháidrín inniú ná an damáiste tubaisteach atá ar intinn an Rialtais a dhéanamh don nGaeilge, leis an scéal a fógraíodh  i rith na seachtaine go n-íosghrádfar an scrúdú béil don Teastas Sóisearach nua a thiocfaidh ar an bhfód  i 2017.

Deir an Seanadóir Ó Clochartaigh:

“Má tá an Rialtais seo lán dáiríre faoin  teanga a chaomhnú mar theanga bheo tá sé de dhualgas orthu a áirithiú go mbronntar cothromaíocht na marcanna  i scrúdaithe Stáit  i bhfábhar cumais bhéil agus go gcuirtear béim ar an nGaeilge a dhéanamh níos cumarsáidí, go háirithe nuair atá leasú siollabais i gceist.

“Tá imní orainn maidir le cinneadh na Roinne Oideachais agus Scileanna ó dheas  measúnú ranga  a chur in ionad scrúdú béil oifigiúil Stáit don don Theastas Sóisearach Leasuithe ó 2017 ar aghaigh.

“De réir dealraimh níl caighdéan comónta aontaithe  chun tagarmharc soiléir a thabhairt do mhúinteoirí  a chabhródh leo is iad   i mbun measúnú ranga.

“ Ní léir dúinn afách cén fáth gur chinn an Rialtas ar mheasúnú ranga in ionad measúnú oifigiúil Stáit  I dtaobh na  Gaeilge  de  ach tá sé  i gceist go mbeadh scrúduithe  praicticiúla eile mar shampla  an ceol marcáilte ag an Roinn.

“Tuigimid go mbeidh Conradh na Gaeilge ag labhairt leis an Aire Oideachais agus scileanna agus impímid ar Jan O Sullivan droim ar ais a dhéanamh ar an gcinneadh  seo.

“Tá sé ríthabhachtach nach mbeadh  aon ísliú stádais  ag an nGaeilge ach is cruthúnas é an cinneadh seo go bhfuil an Rialtas ag déanamh neamhaird ar an nGaeilge arís.

“Is buile báis é don Ghaeilge mar theanga bheo. Mar a deir an seanfhocal ‘beatha teanga í a labhairt’.” 

Connect with Sinn Féin