Sinn Féin - On Your Side

Ról tábhachtach ag an Diaspóra sna Comorthaí – Ó Clochartaigh

28 September, 2015


Tá ról tábhachtach le n-imirt ag an Diaspóra sna Comórthaí ar Éirí Amach 1916 agus ins an díospóireacht leanúnach ó thaobh siochána agus athmhuintearas ar oileán s’againne, dar leis an Seanadóir, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó as Ceanada, áit a raibh sé ag freastal ar roinnt ócáidí thar an deireadh seachtaine, deir urlabhraí Diaspóra Shinn Féin:

“Tá na h-imircigh Éireannacha thar a bheith eolach faoi gach a bhfuil ag tarlú sa mbaile ó thaobh cúrsaí sóisialta, eacnamaíochta agus polaitíochta. Tá siad paiseanta maidir leis na naisc a choinneáil agus inchur dearfach a bheith acu i ngnóthaí na hÉireann.

“Tá me taréis labhairt ag ócáidí a d’eagraigh Cairde Sinn Féin i Calgary agus Vancouver, ag tabhairt léargais faoina bhfuil bhfuil beartaithe mar chuid de chlár Comorthaí 2016 Shinn Féin agus phléigh muid na h-imeachtaí atá in intinn acu eagrú anseo chomh maith. Labhair muid faoi céard is ciall le Poblachtánachas i ndáiríre agus an dualgas atá orainn ar fad fís laochra 1916 a fhíorú in Éireann an lae inniú.

“Tá ceangail láídir leis an bPoblachtánachas anseo i gCeanada. Rinne Bráithreachas na bhFiníní roinnt ruathair nar éirigh leo ar Dhúnta de chuid Airm na Breataine anseo i gCeanada idir 1866 agus 1871.  

“Tá ról lárnach imeartha ag muintir Cheanada i bPróiséas na Síochána. Bhí daoine cosúil leis an nGinearál John De Chastelain, An Breitheamh Peter Corey, An Breitheamh William Hoyt agus an tOllamh Clifford Shearing bainteach go mór,ar bhealai éagsúla, maidir leis an bpróiséas díchoimisiúnaithe, an atheagar ar na fórsaí póilíneachta agus an fhiosrúchán maidir le h-eachtraí Dhomhnach na Fola.

“Chuir muintir Cheanada a lámha go domhan ina gcuid pócaí le tacú leis an tsíochán agus athmhuintearas chomh maith agus iad ag cur sciar suntasach ar fáil don €895m atá tugtha don Chiste Idirnáisiúnta d’Éireann, a bhfuil ós cionn 5,800 togra trasphobail maoinithe acu, ó 1986 i leith.

“Beidh ról acu sa bhliain seo teacht  freisin maidir le fís do Phoblacht Nua d’Éireann a thógáil, a bheidh bunaithe ar fhís na bPoblachtánach a chuaigh romhainn le dhá chéad bliain, ach a bheidh fréamhaithe sna prionsabil céanna don chothromaíocht, an tsíochan agus a bheidh forásach ó thaobh na h-eacnamaíochta agus cúrsaí sóisialta de.

“Caithfidh Rialtas na hÉireann an tiomántas sin ón Diaspóra a léiriú iad féin ó thaobh cinntiú go dtugtar an t-aitheantas cuí dóibh maidir le cearta vótála agus ionadaíocht ins na h-institiúid daonlathacha atá againn.

“Beidh cuid mhaith imircigh ag teacht abhaile le páirt a ghlacadh in imeachtaí ar fud na hÉireann i 2016, ach dóibh siúd nach bhfuil ábalta filleadh, caithfidh muid an tacaíocht cuí a thabhairt dóibh chun a gcuid cearta mar shaoránaithe Éireannacha a fháil agus iad a bheith rannpháirteach i gComóradh na n-eachtraí suntasacha a tharla, cothrom an ama seo céad bliain ó shoin.  Níl siad aon bhlas níos mó. ná níos lú mar Ghaeil, ná iad siúd a d’fhan ar an bfhód dúchais.” 

Connect with Sinn Féin