Sinn Féin - On Your Side

Buiséad 2016 maslach do Thuaithe na hÉireann – Ó Clochartaigh

13 October, 2015


Tá cáineadh láidir déanta ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh inniu ar theip an Rialtais infheistíocht breise a dhéanamh sna ceantair tuaithe agus Gaeltachta mar chuid de Bhuiséad 2016.

Ag labhairt dó inniu as Teach Laighean deir an Seanadóir:

“Tá cur chuige an Rialtas seo maidir leis na ceantair tuaithe náireach agus tá díomá an-mhór orm nach bhfuil oiread agus gníomh amháin i mBuiséad 2016 atá dírithe ar dhul i ngleic leis na dúshláín atá roimhe pobail tuaithe ar fud an stáit.

“In ainneoin an ráta bochtaineachta imeasc muintir na tuaithe a bheith méadaithe go mór faoi scáth an rialtas reatha seo, táthar ag leanúint den easpa infheistíochta agus faillí ar iarthar na tire agus shocraigh an rialtas seo neamháird a dhéanamh ar thuaithe na hÉireann i mbuiséad an lae inniu.

“I mo thuairim, léiríonn Buiséad 2016 easpa físe an rialtais seo maidir le Téarnamh Cothrom a mbeadh tionchar aige lasmuigh de na ceantair uirbeacha. Is masla atá ann do thuath na hÉireann.

“Leag Sinn Féin amach inár Buiséad Malartach raon leathan do mhiosúir a mbeadh tionchar mhór acu ar phobail tuaithe – 500 áit bhreise ar na Scéimeanna Sóisialta Tuaithe, Sochar Feirme a thabhairt ar ais, 1,000 ionad oiliúna breise do Ghárdaí agus liúntas teileafón breise do €9.50 sa mhí a chuirfeadh ar chumas seanóirí a chónaíonn astu féin aláraim rabhaidh a bheith acu.  

“Chinnteodh ár moltaí dúshlánacha caiteachas breise de €100m le h-infheistiú i dtionscnaimh chriticiúla infreastruchtúr ar nós boithre agus tograí eile a dhéanfadh na ceantair tuaithe  níos tarraingtí d’infheisteoirí agus lucht gnó.

“Mhol muid raon leathan de mhiosúir a thacódh leis an nGaeilge agus forbairt bhreise do na ceantair Ghaeltachta chomh maith le maoiniú breise do Chiste Caipitil Údarás na Gaeltachta agus do na Scéimeanna Teanga Pobalbhunaithe.

“Níor thóg an Rialtas oiread agus ceann amháín do na moltaí seo ar bord agus ina ionad sin tá siad taréis deimhniú go ndéanfar tuilleadh faillí ar cheantair tuaithe na hÉireann le buiséad an lae inniu”. 

Connect with Sinn Féin