Sinn Féin - On Your Side

Deis athmhuintearais í an Ghaeilge - Kearney

23 November, 2015


Ní bagairt ach deis athmuintearais í an Ghaeilge a deir Cathaoirleach Náisiúnta Shinn Féin Declan Kearney. 

I ndiaidh Shlógadh Shinn Féin ar an Iúr, ar imeacht bhliantúil Gaeilge an pháirtí é, dúirt Kearney,

"Is le achan duine an Ghaeilge, agus ní bagairt do dhuine ar bith í.

"Ba bhreá soiléir an teachtaireacht sin i rith an tSlógaidh agus go háirithe ina raibh le rá ag Linda Ervine ina cur i láthair féin.

"Cuireann plean cur i bhfeidhm Chomhaontú Stormont House deis ar fáil chun stadás na Gaeilge a thógáil sna Sé Chontae. Tá tacaíocht d'Acht na Gaeilge ag dul i méid i rith an ama. Is í an chéad chéim riachtanach eile í reachtaíocht a chur i bhfeidhm ó thuaidh.

"Caithfear todchaí chomhroinnte a bhunú ar chomhmheas agus ar chomhionannas. Sa chomhthéacs sin, cuirtear Gaeilge san áireamh mar ghléas fiúntach agus luachmhar chun athmhuintearas a thógáil sa tuaisceart.

"Le comóradh an Chéid ar na bacáin, is cinnte go ndíreofar aird arís ar an ról lárnach dearfach a bhí ag an athbheochan, ag múnlú stair pholaitiúil agus shóisialta na linne sin.

"Tá sé in am anois feachtais dhiana agus chruthaitheacha a shocrú, chomh maith le caidreamh agus chomhpháirtíocht trasphobail a thógáil, le cearta teanga a chinntiú ó thuaidh theas.

"Is gléas dearfach í an Ghaeilge ar son athruithe oideachasúla, cultúrtha, eacnamaíocha agus sóisialta. Caithfear an deis sin a thapú trí reachtaíocht cheart ó thuaidh agus ó dheas.

"Leanfaidh Sinn Féin ag chomhoibriú leis na grúpaí Gaeilge agus le grúpaí eile pobail chun na cuspóirí seo a bhaint amach."

Connect with Sinn Féin