Sinn Féin - On Your Side

Leatrom an Chórais Soláthar Díreach buanaithe ag an Rialtas – Ó Clochartaigh

8 December, 2015


Tá sé curtha i leith an Aire Aodhán Ó Ríordáin ag Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh, go bhfuil sé ag ceilt cearta bunúsacha daonna  ar inimircigh agus an rialtas ag brú reachtaíocht fabhtach tríd an tSeanad inné.  

Ag labhairt dó i ndiaidh don rialtas an móramh atá acu sa Seanad a úsáid chun deire a chur le díospóireacht ar an mBille um Chosaint Idirnáisiúnta, deir sé:

‘Tá an tAire tar éis loic ar na geallúintí a thug sé go gcuirfí na moltaí atá sa tuairisc ón nGrúpa Oibre ar Leasuithe ar an gCóras Cosanta, an Soláthar Díreach agus Tacaíochtaí do Lucht Iarrtha Tearmann i bhfeidhm ina iomláine, tuairisc ar bhunaigh a Roinn féin agus ar ghlac siad lena gcuid moltaí ina iomláine.

“Tugann an bhille isteach córas nua aon iarratais dóibh siúd a bhíonn ar thóir tearmann in Éirinn agus fáiltíonn Sinn Féin roimhe sin, ach tá bearnaí suntasacha agus easnaimh mhóra eile inti nach raibh an tAire sásta aghaidh a thabhairt orthu. Ba chóir do chuid mhaith acu a bheith clúdaithe sa bhille agus níl.

“Tá páirtithe an rialtais ar an eolas go maith faoi na laigeachtaí sa reachtaíocht seo, mar go bhfuil siad curtha in iúl dóibh go soiléir ag eagrais neamhrialtasacha go leor, ina measc Comhairle na dTeifeach in Éireann, NASC, Doras Luimí, Spirasi, UNHCR agus Cónaidhm Cearta na Leanaí.

“Tá teipthe ar an rialtas díriú ar ualach mhór moltaí a chuirfeadh Éireann ar chomhchéim le tíortha an AE ar fad agus le cleachtais d’ardchaighdeán idirnáisiúnta ar nós prionsabail um Chearta Oibre agus Cearta Oideachais.

“Tá an-imní orainn chomh maith go bhfuil neamhaird iomlán déanta de mholtaí maidir le maoirsiú neamhspleách, cosaint leanaí, cosaintí dlíthiúla do dhaoine aonair agus eile atá déanta ag na h-eagrais neamhrialtasacha, Fir an Phobail, comhchoistí Oireachtais agus dreamanna nach iad.

“Is mór an náire don rialtas gur chur siad an oiread teannadh faoin reachtaíocht seo tríd Thithe an Oireachtais agus gurb é a leas polaitiúil féin seachas cearta agus dínit na dteifigh leochaileacha a bhí ag déanamh imní dhíobh.”

Connect with Sinn Féin