Sinn Féin - On Your Side

An Rialtas ag cur agus ag cuidiú le géarchéimeanna na dtuilte & na tithíochta – Ó Clochartaigh

9 December, 2015


Caithfidh an Rialtas aghaidh a thabhairt ar an easpa acmhainní do na h-údaráis áitiúla atá ag déanamh na géarchéimeanna tuilte, tithíochta agus uisce níos measa, dar le Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó sa Seanad inniú deir Seanadóir Shinn Féin:

“D’iarr mé díospóireacht phráinneach inniu sa Seanad maidir leis an easpa mór acmhainní sna h-údaráis áitiúla. Ag cruinnithe do bhaill Oireachtais le Comhairlí Chontae & Cathrach na Gaillimhe le déanaí rinne an bhainistíocht an-soiléir é go bhfuil an córas ar tí cliseadh ar fad ó thaobh fóirne agus acmhainní do sheirbhísí riachtanacha ar nós tithíocht, bóithre agus infreastruchtúr uisce.  

“Tá sé soiléir go bhfuil fadhbanna na dtuilte go h-áitiúil níos measa mar gheall ar an easpa cumais chun deileáil le h-oibreacha leanúnacha draenála agus cothabhála agus uasghrádú bóithre áitiúla.

“Níl dothain airgead curtha ar fáil do thithíocht sóisialta ná oibreacha deisiúcháin, cothabhála ná feabhsúcháin ar an stoc reatha tithíochta a d’fheadfadh cuidiú leis na riachtanais tithíochta. Táthar chun an Íocaíocht Cuiditheach Tithíochta (HAP) a chaitheamh anonn ar na h-údaráis áitiúla chomh maith, rud a chiallaíonn go mbeidh na mílte de chliaint breise tithíochta acu, gan an fhoireann cuí ná an oiliúint a theastaíonn a chur ar fáil chun déileáil leis an ualach breise oibre. 

“Cé go ndeireann an Rialtas go bhfuil neart acmhainní ar fáil do na h-údaráis áitiúla i dtaca le Tithíocht don Lucht Siúil, rinne an Stiúrthoir Seirbhísí i gComhairle Chontae na Gaillimhe iontach soiléir é gur diúltaíodh scun scan d’iarratas uathu an bhliain seo caite agus nach dtuigeann siad cén fáth ar tharla sé seo.

“Tá Uisce Éireann ag cur brú ar na h-údaráis áitiúla chomh maith gearradh siar ar phearsanra atá faoi chonradh leo chun tacú le h-oibreacha uisce agus fuíolluisce chomh maith, rud a chiallóidh go mbeidh níos lú acmhainní ag dul i dtreo na réimsí sin ag am a bhfuil séarachas amh ag dul amach sna farraigí againn agus soláthar uisce atá ag sárú caighdeáin atá leagtha síos ag an Áisíneacht Cosanta Timpeallachta.

“Tá oifigí pleanála ag cur siar cruinnuithe réamhphleanála de bharr ganntann innealltóirí, rud atá ag cur bac ar fhorbairtí freisin, deirtear.

“Tá sé seo uilig fágtha mar oidhreacht againn ag Phil Hogan, a chum agus a cheap ‘Putting People First’, ach de bharr easpa acmhainní ón Aire Kelly agus an Rialtas tré chéile chomh maith.

“Tá sé thar a bheith soiléir gurb iad na pobail áitiúla ar fad atá thios leis seo agus go mbeidh an córas ar fad trína chéile níos mó san Athbhliain muna dtugtar aghaidh ar imní na n-údaráis áitiúla, mar ábhar phráinne.”

Connect with Sinn Féin