Sinn Féin - On Your Side

51,690 ar Liostaí Feitheamh Ospidéil i nGaillimh & Maigh Eo – Ó Clochartaigh

10 December, 2015


Deir Seanadóir Shinn Féin do Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas, Trevor Ó Clochartaigh, go léiríonn figiúirí a eisíodh an tseachtain seo go bhfuil líon na ndaoine atá ag fanacht ar choinne ospidéil agus ar thralaithe san Iarthar i bhfad ró-ard.

Ag labhairt dó inniu deir sé:

“Léiríonn figiúirí a d’eisigh An Ciste Náisiúnta um Cheannach Cóireála an tseachtain seo do mhí na Samhna go raibh 51,690 othar ag fanacht ar choinne in Ospidéal na hOllscoile Gaillimh, Portiuncula agus Ospidéal Ghinearálta Mhaigh Eo. Ní féidir glacadh leis seo agus taispeánann sé go bhfuil ag teip go h-iomlán ar pholasaí an Rialtais chun dul i ngleic le liostaí feitheamh.

“In Ospidéal na hOllscoile Gaillimh (OOG) bhí 31,534 duine ag fanacht ar choinne seachtrach i mí na Samhna. Bhí 4,381 acu seo ag fanacht os cionn bliana le 1,325 díobh ag fanacht os cionn bliain go leith. Bhí 3,098 i gceist i bPortiuncula, le 356 duine ag fanacht os cionn bliana.

“In Ospidéal Ghinearálta Mhaigh Eo (OGME) bhí 5,369 duine ar an liosta seachtrach. 1,004 ag fanacht os cionn bliana agus 252 díobh sín ag fanacht os cionn bliain go leith.

“Ar liosta na nOthar Lae bhí 10,649 in OOG, 2,049 duine a bhí ag fanacht os cionn 12 mí – 542 díobh sin ag fanacht os cionn bliain go leith. In OGME bhí 854 duine ar an liosta Othair Lae – 14 acu ag fanacht os cionn bliana. Bhí ollmhéid de 186 ag fanacht i bPortiuncula chomh maith.

“Gheall an tAire Sláinte nach mbeadh aon othar ag fanacht níos mó na 15 mhí ar chóir leighis faoi dheire na bliana seo. Tá sé ríshoiléir anois nach bhfuil an sprioc sin le sroichint, ag tógáil na liostaí feitheamh reatha san áireamh.

“Tá teipthe ar an Rialtas mí-éifeachtach seo infheistíocht mar is ceart a dhéanamh inár gcóras sláinte – tá siad ag leanúint den mhíbhainistíocht céanna a bhí againn faoi Fhianna Fáil.

“Tá géarchéim ollmhór plódú ospidéil ag tarlú faoi scáth an Rialtais seo chomh maith, le figiúirí mí na Samhna ag taispeáint go raibh 7,407 othar ar fud na tíre ag fáil cóir leighis ar thralaithe, 480 acu in OOG, 108 in OGME & 56 i bPortiuncula.

“Tá polasaí Sláinte an Rialtais ina chíorthuathail – tá banaltrai ag ullmhú le dul i mbun stailce, tá an tÁrachas Uilíoch Sláinte caite i dtraipisí agus tá léagar sna bárdaí.

“Le barr a chur ar an mí-ádh tá fíneálacha de luach €5.8m, de bharr a dteip na liostaí feitheamh a laghdú. dhá ghearradh ar na h-ospidéil ar fud an stáit Is masla é seo do na h-oibrithe túslíne atá i ndeireadh foighne leis an nganntann ollmhór infheistíochta sna seirbhísí sláinte, ganntann fóirne ach go h-áirithe.

“Inár buiséad malartach leag Sinn Féin amach an bealach a leagfadh muidne infheistíocht bhreise de €383 milliúin i leataobh chun 500 altra breise, 250 bean chabhrach agus 250 comhairleoir a chur ar fáil sna seirbhísí túslíne. Ach, is í an chluais bhodhar a thug an Rialtas dúinn.

“Tá sé geallta ag Sinn Féin freisin go n-earcóidh muid  2,500 altra thar tréimhse cúig bhliana i mbun Rialtais,  le earcaíocht breise beartaithe freisn ach an dara téarma Rialtais a bhaint amach.

“Is léir mar sin go mbeadh othair i bhfad níos fearr as le Sinn Féin i mbun Rialtais.” 

Connect with Sinn Féin