Sinn Féin - On Your Side

Fáilte go bhfuil plean d’ollfheirm éisc caite i dtraipisí - Ó Clochartaigh

22 December, 2015


Tá fáilte curtha ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh roimh an scéala go bhfuil an iarratas a bhí ag Bord Iascaigh Mhara chun ollfheirm éisc a lonnú i gCuan na Gaillimhe caite i dtraipisí anois.

Ag labhairt dó inniu deir iarrthóir Shinn Féin i nGaillimh Thiar – Maigh Eo theas:

‘Ní raibh bun ná barr leis an bplean seo on gcéad lá ariamh mar ní raibh tacaíocht muintir na h-áite aige. 

‘Ní fhéadfaí glacadh leis an bhfeirm éisc seo i gceann de sheodra áilleachta turasóireachta na tíre agus an easpa ómóis a tugadh d’imní an phobail a chiallaíonn go raibh an phróiseas fabhtach ó thús. Tá sé deacair a thuiscint cén fáth ar thóg sé chomh fada seo ar BIM an iarratas seo a tharraingt siar. 

‘Séard a theastaíonn ná polasaí inmharthanach agus soiléir leis an tionscal muirshaothraithe a fhorbairt in Éireann. Ní mhór seo a bheith ar na caighdeáin is airde agus ba mhaith liomsa béim faoi leith a fheiceáil ar an ngá leis na féidireachtaí maidir le feirmeacha éisc ar thalamh a fhorbairt. 

‘Ní mhór ár n-acmhainní cois cósta a fhorbairt ar bhealach a thiocfaidh chun leasa na pobail áitiúla sin agus a mbeidh lámh acu iontu. Tá acmhainn iontach againn agus saibhreas scileanna agus traidisiúin atá tugtha ó ghlúin go glúin. 

‘Caithfidh na h-eagrais stáit agus ranna Rialtais oibriú leis na pobail áitiúla seo amach anseo chun cinntiú nach gcuirtear acmhainní amú ar phleananna nach mbeidh glacadh leo agus nach bhfuil praiticiúil.'

Connect with Sinn Féin