Sinn Féin - On Your Side

Tacaíonn cruinniú an Chomhairle Stáit le h-imní an fhreasúra i gcoinne an Bhille Teifeach - Ó Clochartaigh

24 December, 2015


Creideann Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh, go ndearbhaíonn cinneadh an Uachtaráin cruinniú de Chomhairle an Stáit an ghairm chun an Bhille Cosanta Idirnáisiúnta a mheas, go raibh an ceart ar fad ag an fhreasúra a bheith amhrasach ina leith fad is a bhí sé dhá phlé i dTithe an Oireachtais.

Ag labhairt dó inniu deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo theas:

‘Níl cruinniú den Chomhairle Stáit chun reachtaíocht a mheas glaoite ag an Uachtarán Uí Uiginn ach uair amháin cheana le linn a thréimhse Uachtaránachta. Caithfidh sé, dá bhrí sin go measann an Uachtarán go bhféadfadh deacrachtaí móra a bheith leis an mbille áirithe seo, a deifríodh tríd Thithe an Oireachtais agus deireadh tobann curtha ag an Rialtas leis an bplé, ós rud é go bhfuil cruinniú le gairm aige an tseachtain seo chugainn.

‘Léirigh Sinn Féin agus geallsealbhóirí thábhachtacha eile, imní an-mhór faoin reachtaíocht seo ó thús aimsire. Cé go bhfailtíonn muid roimh Próiséas Aonair Comhtháite chun deileáil go pointeáilte agus go tapaidh le h-iarratais tearmainn, níl aon ghlacadh againn le bille atá mar cheim mhór ar gcúl ar chearta daonna inimiricigh agus lucht iarrtha tearmann.

‘Tá sé ag dul ó mheabhar orm go bhfuil an tAire Frances Fitzgerald, an tAire Sóisearach Aodhán Ó Ríordáin agus an Roinn atá acu ag déanamh neamhaird iomlán ar mholtaí a rinne an Grúpa Oibre ar an bPróiséas Cosanta a bhunaigh siad féin.

'Rinne an grúpa suas le 170 moladh agus dheifrigh an Rialtas an bhille seo, nach gcuireann dar lena léirmheas féin, ach 27 de na moltaí seo i bhfeidhm, tríd an tSeanad agus an Dáil.

‘Bhí an-imní orainn go raibh beag is fiú dhá dhéanamh de na próiséis daonlathacha a bhfuil gá leo chun mionscrúdú a dhéanamhar ar reachtaíocht, leis an luas a bhí ag an Rialtas ag brú an bhille seo tríd Tithe an Oireachtais.

‘Níor tugadh aird dá laghad ar an mbuairt ollmhór a léírigh eagrais neamh rialtasacha ar nós Comhairle na dTeifeach in Éirinn, NASC, Doras Luimní, Cónaidhm Cearta na bPáistí, Spirasi agus eile faoin mbille seo.  

‘Ag an am dúirt mé gur mheas mé nach raibh an Bhille seo ‘Oiriúnach dá Fheidhm’ agus gur cúlú é ar chosaintí eile a chuirtear ar fáil in Acht na dTeifeach 1996.

'Cúis mhór imní is ea nach ndéanann an bhille aon rud chun deireadh a chur leis an gcóras lochtach Soláthar Díreach a bhfuil an oiread míchlú tarraingthe aige. Ní mhaíonn an Rialtas ach go laghdófar an t-achar ama a mbeidh daoine i ngéibheann seachas an chóras a athrú, mar is gá.

‘Níl sé soiléir ce na ceisteanna go baileach atá le cíoradh ag an Uachtarán maidir leis an mbille, ach fiú go bhfuil cruinniú den Chomhairle Stáit tarraingthe aige, is céim suntasach an-féin é sin agus má léiríonn siad laigeachtaí sa bhille a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu in athuair, is lá maith oibre a bheidh ann agus is teachtaireacht laidir ann féin don Rialtas a bheidh ansin gur cheart an bhille a athrú’.

Connect with Sinn Féin