Sinn Féin - On Your Side

An Rialtas ag ligean cead do chomhlachtaí árachais leatrom a dhéanamh ar thiománaithe – Ó Clochartaigh

14 January, 2016


Tá cáineadh láidir déanta ag Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh ar an Aire Airgeadais, go bhfuil sé ag suí ar a chuid lámha agus ligean don tionscal árachais leatrom a dhéanamh ar thiománaithe Éireannacha, go h-áirithe daoine óga agus iad siúd le caranna níos sine. 

Agus é ag ardú na ceiste sa Seanad ar maidin, deir sé:

‘Deirtear liom i gcásanna faoi leith go bhfuiltear ag lorg idir €2000 agus €9000 ó dhaoine óga ar chlúdach árachais faoi láthair. Ciallaíonn sé seo in amanna go bhfuil sé dodhéanta ag daoine óga áirithe deiseanna fostaíochta a ghlacadh nó cúrsaí oideachais a dhéanamh. 

'Freisin, táthar ag lua suimeanna ollmhóra, agus i roinnt mhaith cásanna, ag diúltú meastacháin a thabhairt do thiománaithe a bhfuil caranna ós cionn deich mbliana d'aois acu a bhfuil an Tástáil Náisiúnta Caranna (NCT) faighte acu. Cuirfidh sé seo roinnt tiománaithe tuaithe den bhóthar agus ní fhágfaidh sé luach ar bith ar shean-charanna má bhíonn daoine ag iarraidh iad a dhíol.. Ní féidir glacadh leis seo agus déanann sé ceap magaidh den chóras NCT féin. 

'Tá arduithe thar fóir, atá deacair le cosaint, dhá bhualadh anuas ar daoine a fhaigheann pointí pionóis freisin agus táthar ag teacht anuas go trom ar thiománaithe a bhfuil a gcuid páistí ainmnithe ar a gcuid polasaithe árachais chomh maith. 

'Ag an am céanna feiceann muid go bhfuil brabúis ollmhóra dhá shaothrú ag na comhlachtaí seo agus áisíneachtaí rátála ar nós Standard & Poors ag moladh dóibh tuilleadh costais a leagan ar thiománaithe chun an brabús a thuilltear a mhéadú tuilleadh. 

'Ní féidir glacadh le córas ina mbeadh an tionscal ag caitheamh chomh dona seo le tiománaithe. Caithfidh an Rialtas stop a chur leis. Ba chóir don Aire Airgeadais iad a tharraingt isteach agus a rá leo stop a chuir leis na cleachtais éagothrom seo. Ní dhéanfaidh an t-athbhreithniú ar an tionscal a bhfuil siad ag maíomh as, a thógfaidh dhá mhí dhéag le críochnú, difríocht dá laghad do na tiománaithe bochta a bhfuiltear ag baint aimhleas astu faoi láthair ar mhaithe le rachmais na gcomhlachtaí.

'Creidim go bhfuil teipthe go h-uile is go h-iomlán ar an Rialtas seo seasamh suas don chosmhuintir i gcoinne na gnólachtaí móra agus go bhfuil saoránaigh ag fulaingt dá bharr. Cheapfadh duine ar an drochuair go bhfuil siad ag obair as lámh a chéile leis na bocanna móra, nó ar laghad ar bith go bhfuil siad ag tabhairt an chluais bhodhar do chearta tomhaltóirí agus iad i bhfábhar lucht an rachmaisagus an tsaibhris agus ní mhór deireadh a chur leis sin.’

Connect with Sinn Féin