Sinn Féin - On Your Side

FG & LO ag cur brú ar an aos-óg dul ar imirce go fóill – Ó Clochartaigh

25 January, 2016


Tá Enda Kenny agus a rialtas fós ag cur brú ar na mílte duine óg dul ar imirce, in ainneoin a gcuid bolscaireachta ar fad maidir le figiúirí eacnamaíocha, a deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt do inniu deir urlabhraí Gnóthaí Tuaithe Sinn Féin:

‘Tá an fíor-phictiúr don imirce agus an dífhostaíocht dhá cheilt ag an rialtas seo sna céadta mílte duine a d’fhág an tír nó atá ar scéimeanna ‘gníomhachtaithe saothair’ mar a thugtar orthu.

‘Is é lom, lár na fírinne ná gur fhág 35,000 Éireannach óg (faoi 25) an tír arís anuraidh. Tá sé seo níos airde fós ná an líon a d’imigh ar imirce i 2010 agus trí oiread an méid a d’fhág i 2006.  

‘Léiríonn figiúir ón Lár Oifig Staidreamh go raibh formhór an dream atá ag fágáil i bhfostaíocht nó ag staidéar sular imigh siad agus ní raibh dífhostaithe díbh ach duine as gach seachtar agus céimeanna ollscoile nó níos fearr ag ós cionn leath acu chomh maith.

‘De réir taighde atá déanta ag Comhairle Náisiúnta na nÓg is iomaí cúis imirce atá ag an té a fhágann an tír, nó a chuireann bac ar dhaoine filleadh, ina measc - coinníollacha leochaileacha oibre agus droch phá, easpa deiseanna dul chun cinn ó thaobh gairme di in Éirinn, an easpa ó thaobh deiseanna fostaíochta agus forbairt gairme lasmuigh de Bhaile Átha Cliath agus an méadú atá ag teacht ar an gcostas maireachtála.

‘Bualadh an Iarthar níos measa na áiteanna eile ag an imirce agus theip an rialtas seo orainn ó thaobh cosaint agus tacaíocht a thabhairt do phobail tuaithe.

‘Bheadh cur chuige éagsúil ar fad ag Sinn Féin agus chuideodh an polasaí profáil tuaithe atá againn leis an gcúlú seo a chloí agus cinntiú gur féidir le daoine maireachtáil agus oibriú sna pobail tuaithe ar fud na tire arís.  

‘Bheadh pobail tuaithe níos fearr as le Sinn Féin i Rialtas.’

Connect with Sinn Féin