Sinn Féin - On Your Side

Ó Clochartaigh ag tacú le bunú Tascfhórsa ar an mBaile Bán

19 February, 2016


Tacaíonn Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh leis an éileamh go mbunófaí Tascfhórsa chun díriú ar an ngá le seirbhísí riachtanais pobail ar cuireadh deireadh leo, nó nár cuireadh ar fáil ariamh, a sholáthar do phobal an Bhaile Bán, i gcathair na Gaillimhe.

Ag labhairt do taréis bualadh le h-ionadaithe pobail sa gceantar an tseachtain seo, deir iarrthóir olltoghcháin Ghaillimh Thiar- Maigh Eo Theas:

‘Tá sé soiléír gurb í an t-aon phríoracht a fuair muintir an Bhaile Bháin ariamh na tús áite maidir le ciorruithe. Seo pobal a bhfuil cuid mhór daoine óga ag cónai inti, le pobal ilchineálach agus riachtanais faoi leith sóisialta agus oideachais.

‘Tá muintir na h-áite ag éileamh go mbunófar Tascfhórsa speisialta le tosaíochtaí áirithe a chur chun cinn a mbeadh duine faoi leith fostaithe acu leis an obair a chomhordnú agus tacaím go h-iomlán leo.

‘Tá siad ag díriú ach go h-áirithe ar cur chuige réalaíoch maidir le cúrsaí fostaíochta, an gá le Scéim Fostaíochta Pobail sa gceantar, fócás ar an easpa dídine agus cóiriocht feiliúnach a sholáthar, maraon le gniomhaíochtaí a chur ar fáil don óige agus donn aosach sa gceantar araon.

‘Tá maoiniú ag teastáil freisin chun cuidiú le dluthú pobail, cúrsaí litearthachta aosaigh a fheabhsú, tioscnaimh capaill a bhunú agus grúpaí staidéar agus clubanna obair baile a chur ar bun.

‘Tá dúblú daonra feicthe ag muintir an Bhaile Bháin ó 2002, dúblú ar an daonra óg agus dúblú ar líon na dtuisimitheoirí aonair sa bpobal. Ar an lámh eile tá ciorrú déanta ar sheirbhísí agus foirne tacaíochta sa gceantar ag an dá rialtas deireadh – mar shampla de seo tá ciorruithe ar an gClár Forbartha Pobail, an Tionscnamh Iarscoile, Seirbhísí Cúram Leanaí agus tionscnaimh óige eile.

‘Cinnteoidh infheistíocht i gceantar an Bhaile Bháin go dtiocfaidh fás agus forás ar an bpobal seo agus go bhfaighfidh saoránaithe na h-áite an tacaíocht agus deiseanna atá dlite dóibh. Beidh mise ag obair go dlúth le mo chomhleacaithe i Sinn Féín, ach go h-áirithe an Comhairleoir áitiúil, Mairéad Farrell, chun cinntiú go dtugtar an Tascfhórsa chun cinn.’

Connect with Sinn Féin