Sinn Féin - On Your Side

Toscaireacht gaelscoileanna chun dul go dtí Parlaimint na hEorpa - Liadh Ní Riada

23 February, 2016 - by Liadh Ní Riada MEPCuirfidh an Feisire Eorpach de chuid Shinn Féin, Liadh Ní Riada, fáilte roimh toscaireacht daltaí ó Gaelscoileanna éagsúla chuig Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil. Tabharfaidh an toscaireacht cuairt ar an bParlaimint ar an 2a Márta, le linn Seachtian na Gaeilge. Glacfaidh na daltaí páirt insna céad cluichí rólimeartha trí mheán na Gaeilge a cuirtear ar fáil riamh sa Pharlaimint. 16 daltaí as Gaelscoileanna i Cill Chainnigh, Ciarraí, Corcaigh agus Luimneach chun glacadh páirt sa toscaireacht.

Ag déanamh tagairt den toscaireacht duairt an FPE Liadh Ní Riada;

“Tabharann Seachtain an Gaeilge deis dúinn céiliúradh a dhéanamh ar ár dteanga, agus ar an tionchar dearfach atá ag an Gaeilge ar ár gcultúr agus ár bhféiniúlacht. Mar sin tá an-áthas orm fáilte a chuir roimh daltaí ó sé ghaelscoileanna éagsúla chun cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa, agus úsáid a bhaint as a dteanga dúchasach.

“Beidh deis ag na daltaí scoile bheith mar Feisirí Eorpacha ar feadh an lá, agus diospóireacht, idirbheartaíocht agus vótáil a dhéanamh le linn cluichí rólimeartha trí mheán na Gaeilge. Beidh seans acú mór imeachtaí agus mórcheisteanna na linne a phléigh, agus beidh dualgas orthu obair le chéile chun reachtaíocht agus réitigh a bhaint amach.

“Is mór an rud é sa Pharlaimint go mbeidh na daltaí ag glacadh pháirt sna cluichi seo as Gaeilge, agus is mór an onóir domhsa an cuairt seo a eagrú leis na scoileanna éagsúla. Sa bhliain 2016 tá dualgas ar Gaeilgeoirí agus pobail na Gaeilge an ghliún nua a spreagadh agus a mhealladh i dtreo a teanga agus a n-oidhreacht. Is maith an rud é an t-aos óg a chumhachtú le deiseanna a dteanga agus a n-oideachas a úsáid le féinmhuinín agus bród.

“Táim go hiomlán tiomnaithe ar chur chun cinn na Gaeilge in Éirinn, agus cothrom ná féinne a bhaint amach di san Eorap. Faoi láthair níl riachtainais pobail na Gaeilge á shásamh sa bhaile nó san Eorap. Ní cheart go mbeadh stádas don dara-ghrád ag an Gaeilge, agus leanfaidh mé ag troid i gcoinne aon iarracht í a choimead ar ísealchéime.

[Críoch]

Nótaí

• Is Feisire de Pharlaimint na hEorpa í Liadh Ní Riada agus suíochán aici ar an Coiste Pharlaiminte um Cultúir agus Oideachais
• Tá cluichí rólimeartha cuirthe ar fáil i gcoír dáltaí scoile ag an Parlamentarium, ionad cuairteoirí na Pharlaiminte, i nach teanga oifigiúl de chuid an Aontais Eorpach. Go dtí seo níor ghlac aon ghrúpa páirt sna cluichí trí mheán na Gaeilge.
• Tá daltaí ó na scoileanna seo a leanas ag tasitil chuig an Bhruiséil ar an 1-2/3/2016:
◦ Gaelcholáiste Osraí, Cill Chainnigh
◦ Gaelcholaiste Chiarraí, Co. Chiarraí
◦ Gaelcholáiste Choilm, Corcaigh
◦ Gaelcholáiste Mhuire, Corcaigh
◦ Scoil Mhuire, Béal Átha an Ghaorthaidh, Co. Chorcaí
◦ Gaelcholáiste Luimnigh, Luimneach

Connect with Sinn Féin