Sinn Féin - On Your Side

Vóta do Shinn Féinn comhionann le vóta don Ghaeilge & Gaeltacht - An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh

24 February, 2016


Tá doiciméad polasaí Shinn Féin i leith na Gaeilge agus an Ghaeltacht seolta ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, chun caomhnú agus forbairt reatha na teanga a chinntiú.

Dúirt An Seanadóir Ó Clochartaigh.

"Is í an oidhreacht a d'fhág Fine Gael againn ná an dochar mhór a rinne siad don Ghaeilge mar theanga bheo. Tá a bpolasaithe agus a gcur chuige naimhdeach agus le linn a gcuid ama in oifig bhí easpa maoirseachta, ceannaireachta nó tacaíochta ann don teanga. Ina bhforógra diúltach, níl gealltanas breise ar bith nó maoiniú nua ann.

“Tá cur chuige an Rialtais seo breactha le botúin agus faillí. Mar gheall ar theip an rialtais tacaíocht a thabhairt d’Oifig an Choimisinéara Teanga b’éigean dó éirí as. Rinne siad ciorruithe déine ar bhuiséad Údarás na Gaeltachta agus ar bhuiséad Fhoras na Gaeilge. Theip orthu an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a chur i bhfeidhm agus choinnigh siad an maolú ar stádas na Gaeilge san AE. 

“Fianaise eile ar naimhdeas pháirtithe an rialtais i leith na teanga ba é an phraiseach a rinne siad nuair a d’úsáid siad Google Translate ar shuíomh ghréasáin oifigiúil na gComórtha do 1916 i mí na Samhna 2014. Tá Sinn Féin, áfach, tiománta don Ghaeilge a athréimniú mar theanga labhartha i measc fhormhór na ndaoine in Éirinn agus í a bheith i lár an aonaigh i sochaí ilteangach.

"Sa pholasaí atá againne tá leagtha amach go mbeidh ‘freagracht ag Aire sinsearach rialtais as Gnóthaí Gaeltachta agus don Ghaeilge lena chinntiú go dtabharfar an tosaíocht pholaitiúil do chur chun cinn na teanga. Tabharfaimid toghcháin ar ais do bhord Údarás na Gaeltachta. Méadóimíd cistí caipitil d’Údarás na Gaeltachta. Méadóimíd an maoiniú do scéimeanna pobail Gaeilge. Tabharfaimid isteach cúntóirí lán-Ghaeilge d’iar-bhunscoileanna ar fud an Stáit - i measc go leor forálacha eile.

"Tá cruthaithe ag Sinn Féin gur féidir linn an bheart a dhéanamh maidir leis an Ghaeilge sna Sé Chontae, agus leanann Sinn Féin ar aghaidh ag feachtasaíocht ar son Acht na Gaeilge sa Tuaisceart. Is iad Sinn Féin an t-aon pháirtí sa tír atá dáiríre faoi fás agus forbairt na Gaeilge. Dearbhaíonn vóta do Shinn Féin, vóta don Ghaeilge agus don Ghaeltacht.”

Connect with Sinn Féin