Sinn Féin - On Your Side

Fógra Cryptosporidium na Ceathrún Rua Náireach – Ó Clochartaigh

5 March, 2016


Deir Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh, gur léiriú an-soiléir é ar mhí-éifeacht iomlán Uisce Éireann an fógra fiuchadh uisce atá curtha amach maidir le coras uisce na Ceathrún Rua.

Ag labhairt dó inniu deir an Seanadóir, atá lonnaithe ar an gCeathrú Rua:

‘D’ordaigh an Áisineacht Cosanta Timpeallachta (EPA) d’Uisce Éireann an córas seo a bheith uasghrádaithe faoi Shamhain seo caite agus níl dul chun cinn ar bith déanta fós. Tá an soláthar áirithe seo go maith faoi bhun an chaighdeán inghlactha le blianta fada dar leis an EPA agus easpa cosaint ann don Cryptosporidium agus leibhéalacha THM san uisce atá i bhfad ró-ard. 

‘Tá muintir na Ceathrún Rua agus na ceantair thimpeall a fhaigheann uisce ón bhfoinse seo ar buille ar maidin agus iad ag cloisteáil anois go gcaithfear an t-uisce a fhiuchadh de bharr go bhfuil sé truaillithe ag cryptosporidium agus nach bhfuil tada déanta ag Uisce Éireann faoi roimhe seo.

‘In ainneoin brú leanúnach ón bpobal áitiúil agus ionadaithe poiblí cosúil liom fein, tá teipthe go h-iomlán ar Uisce Éireann na h-oibreacha uasghrádaithe cuí a dhéanamh. Ní cosúil go bhfuil plean ceart, ná an toil acu le díriú ar an obair seo. Ar an lámh eile, níl an EPA mórán níos fearr agus iad ag scaoileadh le hUisce Éireann gan píonós mar is ceart a ghearradh orthu i bhfianaise cluais bhodhar Uisce Éireann do na treoracha atá tugtha acu an ionad a bheith uasghrádaithe roimh mí na Samhna seo caite agus tá ceisteanna tromchúiseacha le freagairt acu sin chomh maith.

‘Tá reiteach na faidhbe an-soiléir do mhuintir na h-áite. Caithfear Scéim Reigiunach Uisce Chasla a chur ar ais ar an mbord. Chaith Uisce Éireann na pleananna seo i dtraipisí nuair a bunaíodh iad agus caithfear anois díriú in athuair ar an scéim sin a chríochnú. Tá leath na h-oibreacha déanta ag Comhairle Chontae na Gaillimhe cheana féin agus na ceadanna uilig a theastaíonn chun é a chríochnú in áit cheana féin. An t-aon ceist atá ag seasamh amach ná an maoiniu de €10m a chur ar fáil don obair.

‘Bheadh leigheas sa bplean seo freisin ar dheacrachtaí eile soláthar uisce i gConamara Thiar agus Theas, an ráig cryptosporidium atá i gcóras uisce Leitir Móir faoi láthair san áireamh.

‘Tá mé ag impí anois ar ionadaithe tofa Ghaillimh Thiar ar fad, go h-áirithe na Teachtai Dála nuathofa, brú a chur leis an Scéim Reígiunach ar chur ar ais ar an mbord. Tá díospóireacht ollmhór ar siúl go náisiúnta maidir le todhchaí infreastruchtúr uisce na tíre agus caithfidh Scéim Chasla a bheith san áireamh in aon chomhráítí atá ar bun. Ní ghlacfar le tada nios lú ná sín.’

Connect with Sinn Féin