Sinn Féin - On Your Side

Ceiliúradh ar Éirí Amach 1916 sa Bhruiséil

21 March, 2016 - by Liadh Ní Riada MEP


Déanfar comóradh agus ceiliúradh ar Éirí Amach 1916 thar dhá lá i bParlaimint na hEorpa sa Bhruiséil an seachtain seo chugainn. Beidh sraith imeachtaí ar siúl le linn an cheiliúrtha, agus ceolchoirm, éisteachtaí stairiúla agus polaitiúla, agus bronnadh Forógra 1916 san áireamh.

Tá FPEanna de chuid Shinn Féin Martina Anderson, Lynn boylan, Matt carthy agus Liadh Ní Riada i mbun eagrú na imeachtaí agus cuirfidh siad fáilte roimh ós cionn 100 daoine ó gach chuid den tír, idir ceoltóirí, ealaíontoirí, staraí agus gaoil ceannaire 1916.

Ag labhairt di roimh an cheiliúrtha duairt Liadh Ní Riada FPE:

“Mar FPEanna de chuid Shinn Féin tá an-athás orainn céiliuradh Chéad Bliain Éirí Amach na Cásca a dhéanamh i bParlaimint na hEorpa.

“Tá Forógra na Poblachta comh oiriúnach abhs ábhartha san lá ata inniu ann agus a bhí sé riamh. Dhein an Forógra tagairt dár 'gcomhghuaillithe cróga san Eorap', agus déanaidh an scraith imeachtaí seo céiliúradh ar an ról tábhachtach a imir an dlúthpháirtíocht idirnaisiúnta inár dtroid ar son na saoirse. Déanfaimíd comóradh ar an cairdeas a bhí, agus a tá, san Eorap i dtaobh saoirse agus chur chun cinn na hÉireann.

“Táimid ag súil le toscaireacht mór uile-Éireannach chun bheith linn le linn an dhá lá seo. Mar chuid den sraith imeachtaí beidh Éisteacht Pharlaiminte faoin teideal 'Comhghuaillithe Cróga san Eorap' le ionchur ó Uachtarán an Ghrúpa GUE/NGL, maraon le éisteacht eile ar 'Mná na Réibhlóide' le Liz Gillis, údar Women of the Irish Revolution.

“Beidh an grúpa drámaíocht RADE (Recovery through Arts, Drama and Education) páirteacht sna imeachtaí comh maith agus déanfaidh siad athachtú ar imeachtaí na Cásca 1916. Comh maith le seo déanfaidh mac garrpháiste James Connolly Forógra 1916 a bhronnadh ar an bParlaimint.

“Beidh ceolchoirm speisialta mar buaicphointe na himeachtaí. Beidh ceol éireannach den scoth le cloisteáil i gcroílár Parlaimint na hEorpa tráthnóna Dé Mairt.

“Is ceart agus is cóir go ndéanaimíd cómóradh ar na fir agus mná cróga a sheas an fód ar son saoirse ár muintir. Ba chóir dúinn céiliúradh a dhéanamh comh maith ar an bhfís a bhí acu comh maith, ní amháin sa bhaile ach ar fud na cruinne. Ta áthas org gur féidir linn an comóradh agus an céiliúradh seo a dhéanamh anseo i gcroílár an Aontas Eorpach, chun taispeánt an fís atá againn mar poblachtánaigh, agus mar iondaí phobal.

[Críoch]

Connect with Sinn Féin