Sinn Féin - On Your Side

Ról ríthábhachtach ag an Diaspóra maidir le comhlíonadh fís an Fhorógra – Ó Clochartaigh

28 March, 2016


Tá ról ríthábhachtach ag imircigh Éireannacha maidir leis an bhfís a nochtadh i bhfocla an Fhorógra a thabhairt chun críche, dar le hurlabhraí Diaspóra Shinn Féin, an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó i ndiaidh freastal ar shraith imeachtaí leis an Éirí Amach a Chomóradh i San Francisco, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Labhrann an Fhorógra maidir leis an urraim chéanna a thabhairt do leanaí uile na hÉíreann. Ciallaíonn sin na hÉireannaigh siúd ar bh’éigean dóibh an tír a fhágáil ar chúis amháín nó ar chúis eile freisin.    

‘D’eirigh go maith le riar-mhaith de na hÉireannaigh sin agus thug siad tacaíocht laidir I gcónaí don streachailt ar son Éire Aontaithe, cearta sibhialta agus eacnamaíocha. Léirigh tuarascáil acadúil a d’fhoilsigh an pobal imirceach anseo i gcomhair le hOllscoil British Columbia an tseachtain seo caite, dar teideal ‘Modelling Irish Unity’, an ról dearfach atá siad ag imirt i gcónaí chun Éire níos fearr a thabhairt chun cinn.

‘Bhí sé soiléir chomh maith, nuair a d’fhreastal ós cionn 400 duine ó na Stáit Aontaithe & Ceanada ar ócáid Chomórtha a d’eagraigh Sinn Féin i dTeach an Ardmhéara i mBaile Átha Cliath an tseachtain seo caite, an obair riachtanach a dhéanann na polaiteoirí, ceannairí ceardchumainn agus lucht gnó & pobail sin thar sáile, chun tacú le h-athraithe polasaithe d’Éireann a chur chun cinn ina dtíortha féin.

‘Meastar gp bhfuil suas le 70 milliúin duine de bhunú na hÉíreann ar fud na cruinne, 40 milliúin acu siúd ag cur futhu i Meiriceá Thuaidh. Tá dúshlán agus deiseanna ag Éireann mar thoradh ar seo chun tacú lenár gcosmhuintir thar sáile, chomh maith le teacht i dtír ar an gcumas  iontach a thugann siad dúinne mar náisiún chomh maith.

‘Tá sé feicthe agam arís eile anseo i San Francisco buansheasmhacht phobal na hÉireann anseo do bhunluachanna Forógra na Poblachta agus an tacaíocht daingean atá acu chun na h-aidhmeanna sin a bhaint amach. Casadh roinnt mhaith daoine anseo orm nach féidir leo filleadh abhaile ar chúis amháin ná ar chúis eile freisin agus a dteastaíonn tacaiocht s’againne uathu go leanúnach.

‘Tá teipthe go h-uile agus go h-iomlán ar rialtas na hÉíreann na cearta bunúsacha atá ag Éireannaigh thar lear a aithint, chun vótáil inár gcuid toghcháin agus chun ionadaíocht a bheith acu i dTithe an Oireachtais. Tá Sinn Féin tiománta chun sin a chur ina cheart nuair a bheidh muid i mbun rialtais.

‘Ba toradh ar shliocht imircigh a bhí i gcuid mhaith de cheannairí an Éiri Amach. Tá sé ceart agus cóir dá bhrí sin go mbeinnse anseo i San Francisco mar chuid de chlár Chomórthaí  Shinn Féin le h-aitheantas cuí a thabhairt don ról a d’imir imircigh Éíreannacha anseo sa phróiséas fuascailte anuas tríd na blianta’.

Connect with Sinn Féin