Sinn Féin - On Your Side

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag cúlú maidir le tacaíocht riachtanach a thabhairt d’fhear leis an nGalar Néarón Luadrach – Ó Clochartaigh

16 April, 2016


Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag dul siar ar gheallúintí a rinne siad maidir le h-iarchúram chriticiúil a sholáthar d’fhear a bhfuil an Galar Néarón Luadrach air, a chuaigh faoi scian d’obráid éigeandála ar maidin, dar le Seanadóir Shinn Féin,  Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó inniu as Gaillimh, deir an Seanadóir:

‘Tá cath fada, anróiteacht troidthe ag Andrew Lydon i gcoinne an Galar Néarón Luadrach. Thosaigh sé a fheachtas féin chun airgead a bhailliú le go gcuirfí obráid air a thabharfadh saol níos faide dhó agus i dtreo an iarchúram a theastódh uaidh agus fuair sé tacaíocht ollmhór ón bpobal áitiúil chuige.

‘Cuireadh an óbráid tracheotomy air maidin inniú taréis dha shláinte dul in olcas, ach an tuiscint atá agam ná nár déanadh an obráid ach ar an gcoinníoll go dtógfadh a chlann abhaile De Máirt é agus go nglacfaidís freagracht iomlan as an iarchúram dó. Níl an grúpa Ospidéil SAOLTA ná an rannóg Cúram Príomhúil, Pobail & Leanúnach don FSS sásta sin a dhéanamh agus tá an dualgas leagtha anois ar an gclann daoine a aimsiú, a earcú agus  a oiliúint roimhe Dé Máirt seo chugainn chuige.

‘Bunaíodh Fondúireacht Andrew Lydon le airgead a bhailliú chun tacu leis an iarchúram a theastódh. An tuiscint a bhí ann ná gur faoi dheifir a bheadh gá an obráid tracheotomy a theastódh le fad a chur le saol Andrew a dhéanamh. Bhí sé socraithe le FSS go n-íocfadh an Fhondúireacht as sciar den iarchúram agus go gcuirfidís féin an chuid eile ar fáil. Thug siad le fios ag an am gur thart ar €300,000 an costas a bhainfeadh leis agus ag an am sin bhailligh an Fhondúireacht ós cionn €130,000 mar thús.  

‘An tseachtain seo, nuair a bhí ga an cinneadh a ghlacadh maidir le h-iarchúram, d’athraigh FSS an meastachán chuig €700,000, dúirt nach raibh siad in acmhainn íoc as, agus dá bhrí sin nach raibh siad ábalta an iarchúram a chur ar fáil dá leanfaí ar aghaidh leis an tracheotomy. Deir údarais an Ospidéil chomh maith  nach gcoinneoidis Andrew san ospidéal níos mó ná dhá nó trí lá taréís na h-obráide, ag fágáil an chlann idir charraig agus cloch mhór. Bhí orthu freagracht a ghlacadh.

‘Tá an Dochtúir Comhairleach atá i gceist sásta go bhfuil an clann, le tacaiocht ó chúramóirí agus oibrithe sláinte breise eile, ina ann an leibhéal iarchúram a theastaíonn ó Andrew a chur ar fáil dó agus dá bhrí sin leanadh leis an obráid.

‘Bun agus barr an scéil anseo ná, i mo thuairim, tá FSS ag ligean a gcuid maidí le sruth maidir leis an dualgas atá orthu ó thaobh cúram sláinte Andrew. Bhí neart am acu leis na socruithe cuí a bheith déanta acu le deileáil leis an gcás seo agus theip go h-iomlán orthu. Ní féidir glacadh leis sin.

‘Tá mé ag impí ar FSS anois dul i gcomhairle le clann Andrew láithreach le cinntiú go gcomhlíonann siad na dualgaisí atá orthu chun seirbhísí iarchúram ceart a chur ar fáil láithreach agus ar bhonn leanúnach, le cur le saol Andrew agus gan ualach breise a chur ar an gclann, atá faoi brú sách mór cheana féin ag an staid ina bhfuil siad.’

Connect with Sinn Féin