Sinn Féin - On Your Side

Carol Nolan TD- Árd Fhéis Speech- Education

23 April, 2016


De réir an t-acht Oideachais 1998, tá an ceart ag achan páiste caighdeán ard oideachais a fháil

-Ach ma dhéantar scrudú ar an gcóras oideachais faoi láthair, ta sé soiléir nach bhfuil achan páiste in ann caighdeán ard oideachais a shroicheadh toisc nach bhfuil go leor tacaíochta ann i gcomhair páistí le riachtanna spéisialta. Níl na seirbhisí bunúsacha ann i gcomhair na páistí seo. Mar thampla, bíonn ar pháistí le autism i Laois agus Uíbh Fhailí feitheamh idir 2 bhliain go leith go 3 bliana chun teiripe urlabhra  a fháil agus bíonn orthu feitheamh an méid céanna ama chun teiripe shaothair  a fháil.

-Níl sé sin ceart nó coir nach bhfuil na seirbhisí seo le fail níos luaithe nua. Is constaic an-mhór an t-easpa seirbhisí, cuireann an mhoill seo isteach go mór ar oideachais páistí le riachtanais spéisialta

Foilsíodh Acht EPSEN I 2004, san acht seo bhí fís nua ann. Ba iad cuspóirí an achta seo ná comhionnanas a thabhairt do páistí le riachtanais spéisialta agus feabhas a chur ar na seirbhisí go léir. Ach fós níl gach chuid den acht seo curtha i bhfeidhm. Léiríonn sé sin gur theip ar an rialtas deireanach agus an rialtas roimhe sin dul chun cinn a dhéanamh ar son páistí le riachtanais spéisialta. Is masla é sin do pháistí, tuismitheoirí agus múinteoirí nach bhfuil an t-acht curtha i bhfeidhm. Tá an córas oideachais agus an córas sláinte ag ligeadh síos páistí le riachtanais speisialta.

Maidir le pleanáil oideachaisiúil do pháistí le riachtanais spéisialta, níl sé éigeantach go mbeadh plean i gcomhair gach páiste le riachtanais speisialta,  cé go bhfuil sé éigeantach do gach múinteoir ranga sa stáit seo pleanáil a dhéanamh do ranganna agus do achan abháir scoile sa churaclam

Chaith mé tréimhse fhada sa chorás oideachais ag obair mar múinteoir tacaíochta foghlamtha, múinteoir ranga agus príomhoide agus cuireann sé déistin orm nach bhfuil pleanáil éigeantach ann i gcomhair páistí le riachtanais speisialta. Ba chóir go mbeadh sé éigeantach pleanáil a dhéanamh ar son na páistí  seo mar is iad na páistí sin atá ag fulaingt, is iad na páistí sin nach bhfuil ag fáil cothrom na féinne sa chóras oideachais faoi láthair.  

Connect with Sinn Féin