Sinn Féin - On Your Side

Tá freagra an Stáit seo ar Ghéarchéim na dTeifeach “go hiomlán mí-shásúil” - Ó Laoghaire

28 April, 2016 - by Donnchadh Ó Laoghaire TD


Labhair Teachta Dála Shinn Féin do Chorcaigh Lár Theas faoin dualgas atá ar Rialtas na hÉireann níos mó a dhéanamh do na teifigh sin ata ag teitheadh ó chogadh sa tSiria lena n-áirítear níos mó teaghlach a thabhairt isteach agus deireadh a chur leis an margadh idir AE agus an Tuirc.

Sa chéad óráid a tugadh go hiomlán as Gaeilge sa 32 Dáil, dúirt An Teachta Ó Laoghaire:

“Tá sé deacair orm a shamhlú cad a dhéanfainn féin dá mbeinnse ag cur fúm sa tSiria. Tá sé deacair radharc a fháil ar an saol atá ag na daoine sin a bhfuil fonn géar orthu teitheadh ó choinbhleacht, anró, cruatan, agus suarachas.

“Tá daoine ann a bheadh den tuairim gur daoine iad atá ag taisteal trí mhodh ar bith chun na hEorpa díreach chun saol níos fearr a bhaint amach, nach bhfuil iontu ach daoine atá ag iarraidh an deis a thapú agus nach teifigh chearta iad.

“Ach sí an fhírinne go bhfuil na daoine seo ag teitheadh ó chogadh agus foréigin agus anord, agus cogadh gan stad sa tSiria. Is mar gheall ar seo go bhfuil an éigeandáil is mó agus is measa romhainn maidir le teifigh ag teacht go dtí an Eoraip ó bhí an Dara Cogadh Domhanda ann.

“Níor lonnaíodh ach ocht gcéad ochtó is a cúig teifeach san Eoraip, sin i gcomparáid le stáit atá i bhfad níos boichte cosúil leis an Liobáin agus an Iordáin atá ag déileáil le níos mó ná milliún teifeach.

“Níl freagra an Stáit seo maith go leor ach oiread. Gheall muid go nglacfaidh muid le ceithre mhíle teifeach, rud a chiallaíonn nach bhfuil ach teifeach amháin do gach míle céad is caoga duine sa Stát seo, agus go nuige seo níor tháinig chugainn ach clann deichniúr ón tSiria le tríocha eile fós le teacht.

“Níl seo maith go leor ar chor ar bith, is mór an náire orainn mar Stát. Seo i gcomhthéacs gur bogadh na milliúin duine ón tír bhocht san. Agus sinne, lenár stair, ár stair lán de scéalta imirce agus tréigean na talún, ag tabhairt an bheagáin shuaraigh cabhrach sin do na daoine bochta san. Mór an náire orainn.

“Caithfear fáil réidh leis an margadh a rinneadh idir an Aontas Eorpach agus an Tuirc, tír atá ag éirí níos tiarnúla agus a bhfuil stair lofa aige maidir le cearta daonna, rud gránna a bhí ann ó thús.

“Caithfidh muid bealaí eile a bhunú chun rochtain ar an tír seo a chur ar fáil agus a chinntiú go gcuireann Éire a gealltanais i gcrích. Caithfimid trócaire a léiriú do na daoine atá thíos leis an gcogadh seo agus caithfimid brú a chur ar an Aontas Eorpach deireadh a chur leis an margadh lofa seo leis an Tuirc.”

Connect with Sinn Féin