Sinn Féin - On Your Side

Cinnteacht Cíosa riachtanach le dul in gleic le géarchéim cíosanna i nGaillimh – Ó Clochartaigh

11 May, 2016


Caithfidh an Rialtas gníomhú láithreach le dul i ngleic leis an ngéarchéim san earnáil tithíochta ligthe, atá thar a bheith go dona i nGaillimh, dar leis an Seanadóir, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó i ndiaidh do Shinn Féin a mbille um Chinnteacht Cíosa sheoladh, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Taispeánann an tuairisc is déanaí ó Daft.ie go bhfuil ardú ollmhór tagtha ar chostai thithe ar chíos i nGaillimh, le h-ardú 15% ar shealúchais áirithe le bliain anuas. €900 ar an meán atáthar ag íoc ar theach ar chíos i gCathair na Gaillimhe, ardú de 12.7% ón t-am seo anuraidh. Sa gcontae, táthar ag íoc ar an meán €618, ardú bhliantúil de 12.7%.

‘Tá sé ríshoiléir gur theip go h-iomlán ar an rialtas deireadh aird a thabhairt ar an imní a bhí Sinn Féin ag léiriú I leith na ceiste seo agus go bhfuil an cás i bhfad níos measa ag muintir na Gaillimhe mar thoradh ar sin, iad siúd atá ar thóir tithe agus iad siúd atá ag iarraidh coinneáil suas le h-íocaíochtaí arda cíosa. Sin an fáth a bhfuil muid tar éis ár mBille um Chinnteacht Cíosa a leagan ós comhair na Dála arís agus muid ag lorg tacaíocht Theachtaí Dála Ghaillimh Thiar ar fad dó.

‘Ceanglóidh an bhille aon ardú nó ísliú cíosa feasta leis an Innéacs Praghasanna Tomhaltóra. Thabharfadh seo seasmhacht isteach sa mhargadh cíosa phríobháidigh don tionónta agus don tiarna talún chomh maith. Seachnódh sé seo athruithe ollmhóra sa mhargadh agus thabharfadh sé cosaint níos mó do thionóntaí ó arduithe móra cíosa.

‘Tá sé ríshoiléir chomh maith go bhfuil na rátaí reatha fóirdheontas cíosa go h-iomlán as dáta, mí-oiriúnach don mhargadh i láthair na h-uaire agus gur gá don Aire nua Coimirce Sóisialaí athbhreithniú a dhéanamh orthu mar ábhar phráinne.

‘Tá sé soiléir is gan ach 600 teach ar fad le fáil ar chíos i réigiún Chonnacht – Uladh ina iomláine, an líon is ísle ó 2007, go gcaithfear aghaidh a thabhairt i ndáiríre ar thógáil tithe, go h-áirithe ag na h-údaráis áitiúla, ach idir an dá linn go gcuirfeadh an Bhille um Chinnteacht Cíosa s’againne deire leis na h-arduithe móra leanúnacha atá muid ag feiceáil bliain i ndiaidh bliana.'

Connect with Sinn Féin