Sinn Féin - On Your Side

Ó Clochartaigh ceaptha in athuair mar urlabhraí Gaeilge, Gaeltachta & Diaspóra Shinn Féin

11 May, 2016


Tá ríméad léirithe ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh go bhfuil sé athcheaptha mar urlabhraí Gaeilge & Gaeltachta agus don Diaspóra ag Sinn Féin.

Ag labhairt dó inniu i dTeach Laighean deir Seanadóir Ghaillimh Thiar-Maigh Eo theas:

‘Tá mé thar a bheith sásta as an vóta muiníne atá tugtha dom chun leanúint leis san obair thábhachtach a bhí ar bun agam chun cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta a chur chun cinn do Shinn Féin.

‘Is tréimhse cinniúnach atá ann don teanga agus teipthe ar an Rialtas an Straitéis 20 Bliain a chur i bhfeidhm i gceart, Acht na dTeangacha Oifigiúla a neartú, líon na n-oibrithe sa státseirbhís ata inniúil sa Ghaeilge a mhéadú agus mar sin de. Beidh Sinn Féin ag cur brú ar an Rialtas nua chun aghaidh a thabhairt i ndáiríre ar na ceisteanna seo.

‘Beidh mé ag díriú ar chearta vótála & ionadaíocht parlaiminte don Diaspóra, ceisteanna na n-imirceach agus tacaíocht do phobal na hÉireann thar lear agus mé ar ais mar urlabhraí sa ról sin freisin.

‘Sa bhreis ar sin beidh mé mar urlabhraí Seanaid ar chúrsaí Tithíochta agus Forbairt Réigiúnaigh – ábhair atá thar a bheith tábhachtach do phobal na Gaillimhe agus Maigh Eo Theas.

‘Is díol suntais é láidreacht na h-ionadaíochta  atá ag Sinn Féin sa Dáil agus sa tSeanaid anois agus muid ag gníomhú mar fhoireann dlúth a bheidh mar an fíor-fhreasúra sa dá theach agus muid ag seasamh ar son an phobal.’

Connect with Sinn Féin