Sinn Féin - On Your Side

Ba chóir do na Gardaí agus an Chomhairle Cathrach an tIonad Stiúrtha Tráchta a bhainistiú chun tranglam na Páirce Móire a mhaolú - Clochartaigh

12 May, 2016


Tá an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ag iarraidh ar Chomhairle Cathrach na Gaillimhe agus an Garda Síochána comhoibriú chun bainistiú a dhéanamh ar an Aonad Stiúrtha Tráchta i Halla na Cathrach, féachaint leis an tranglam tráchta ag an bPáirc Móir a mhaolú.

Ag labhairt dó inniu deir Seanadóir Shinn Féin:

‘Ní féidir le daoine cur suas leis an mbrú tráchta ag an bPáirc Móir a thuilleadh. Tá mé ag impí ar an bPríomh Cheannfort agus Bainisteoir na Cathrach aontú ar chóras chun an tAonad Stiúrtha Tráchta i Halla na Cathrach a fheidhmiú ag na h-amanna is mó tráchta, chun an brú ar an bpobal a laghdú.

‘Tá sé seo pléite agam le Comhairleoirí Cathrach Shinn Féin, Cathal Ó Conchúir, Mairéad Farrell agus Anna Marley, a deireann liom gur cuireadh socruithe dá leithéad i bhfeidhm cheana d’ócáidí ar nós Rasaí na Gaillimhe.

‘Cuireadh an tAonad Stiúrtha Tráchta in áit chun go bhféadfaí smacht agus comhordú a dhéanamh ar na soilse tráchta ar fud na cathrach le brú tráchta a sheachaint. Measaim féin gur chóir go mbeadh dóthain foirne curtha ar fáil leis an aonad a rith go lánaimseartha, ach sa gearrthréimhse ba chóir socruithe sealadacha a chur in áit, idir an Chomhairle Cathrach agus An Garda Síochána chun an tranglam tráchta is troime, atá ag cur isteach go mór ar an lucht taisteal, a mhaolú.

‘Tá scríofa agam chuig an bPríomh Cheannfort agus Bainisteoir na Cathrach ag iarraidh orthu féachaint ar an moladh seo chomh luath agus is féidir.’

Connect with Sinn Féin