Sinn Féin - On Your Side

Fimínteacht an Lucht Oibre maidir le Soláthar Díreach dochreidte - Ó Clochartaigh

23 May, 2016


Tá ráitis ó bhaill sinsearacha den Lucht Oibre le laethanta beaga anuas cáinte ag an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, ag cur fimíneacht ina leith.

Ag labhairt do as Gaillimh inniu, deir Seanadóir Shinn Féin:

‘Tá cuid mhaith freagracht ar an Iar-Aire – Seanadóir an Lucht Oibre, Aodháin Ó Ríordáin, a raibh cúraimí na dTeifeach air, mar gheall ar an gcóras Soláthar Dhíreach cóiríochta do lucht iarrtha tearmann, ar theip ar a pháirtí córas níos feiliúnaí a chur ina áit.

‘Tá an t-uafás dreamanna tar éis imní leanúnach a léiriú maidir leis an gcóras Soláthar Díreach – ina measc Sinn Féin, comhchoistí Oireachtais, Fear an Phobail agus Ombudsman na Leanaí, Comhairle na dTeifeach in Éirinn, Doras Luimní, NASC & Spirasi chomh maith le h-iliomad eagraíocht Cearta Daonna idirnáisiúnta.

‘Cuireadh bac ar an nGrúpa Oibre, a bhunaigh Aodhán Ó Ríordán, féachaint ar mholtaí maidir leis an gcóras Soláthar Díreach a athrú agus d’éirigh roinnt baill ardoilte as an ngrúpa mar thoradh ar sin.

‘Iarradh ar na hIar-Airí eile de chuid an Lucht Oibre, Joan Burton agus Jan O’Sullivan, athruithe a thabhairt isteach chun rochtain ar oideachas tríú leibhéal agus íocaíochtaí sochar leanaí uilíoch a thabhairt do pháistí sa gcóras soláthar díreach, imeasc rudaí eile agus theip orthu siúd sin a dhéanamh chomh maith.

‘Tá sé spéisiúil go bhfuil an tUachtarán Ó hUiginn tar éis labhairt ar an ábhar le laethanta beaga anuas freisin, ach nuair a d’iarr roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha agus daoine aonair air gan an Bhille Cosanta Idirnáisiúnta a shíniú, a bhí lochtach dar leo maidir le dulagaisi na hÉireann ó thaobh cearta daonna faoi chomhaontaithe idirnáisiúnta, athaontú clainne agus nithe eile, lean sé ar aghaidh leis an bhille a shíniú ina dhlí.

‘Is iomaí tuairisc atá tar éis an chóras Soláthar Díreach, príobháidithe, brabasúil a cheap Fianna Fáil agus ar lean Fine Gael agus an Lucht Oibre leis, a cháineadh agus gur chóir córas atá níos oiriúnaí, a chomhlíonann na dualgais cearta daonna idirnáisiúnta atá ar Éirinn - dhá dtabhairt chun cothromaíochta le formhór na mballstát eile san AE, a thabhairt isteach agus beidh Sinn Féin ag stocaireacht chuige sin.

‘Faraor, is léiriú eile é an athrú poirt seo nach ndearna an Lucht Oibre ‘Beart de réir briathair’ agus iad i mbun Rialtais.’

Connect with Sinn Féin