Sinn Féin - On Your Side

Gá le tacaíocht bhreise do lucht néaltrú faoin dtuath – Ó Clochartaigh

31 May, 2016


Teastaíonn i bhfad níos mó tacaíocht do dhaoine le néaltrú, a dteaghlaigh agus na pobail in Iarthar na hÉireann ina gcónaíonn siad, dar le Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó i ndiaidh freastal ar chomhdháil in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh dar teideal ‘Maireachtáil le Néaltrú faoin dTuath in Éirinn’, dúirt Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Tá néaltrú ag dul d’ós cionn 48,000 duine in Éirinn, 10% acu sin ina gcónaí san Iarthar. Meastar go n-ardóidh an figiúir náisiúnta go 150,000 faoi 2040.

‘I measc na h-ábhair buartha a tugadh aníos ag an gcomhdháil bhí an easpa oiliúna san earnáil sláinte chun an néaltrú a aithint go tráthúil, infreastruchtúr iompar agus cumarsáide lochtach, easpa acmhainní agus tacaíochtaí sóisialta dóibh siúd atá ag fulaingt agus a gclanna agus an iomarca úsáide a bheith dhá bhaint as drugaí frith-síocóiseacha, go h-áirithe i dtithe altranais.

‘Caithfear i bhfad níos béime a chur ar dhul i ngleic leis an stiogma a bhaineann le néaltrú, ar thacú le daoine fanacht ina dtithe féin agus chun pleanáil dá dtodhchaí féin ó thaobh cúrsaí cúram, dlí agus airgeadais di. Ní mhór don Rialtas seasamh lena gcuid dualgais féin ina leith seo tríd forálacha an Achta um Chinnteoireacht Cuidithe 2015, a chur i bhfeidhm ina iomláine.

‘Ní mhór cur leis na tacaíochtaí cúram baile agus athchóirithe tí atá ar fáil, maraon le cuidiú leo siúd a dtagann an néarú orthu go luath agus nach bhfuil incháilithe do thacaíochtaí mar go bhfuil siad faoi 65 bliain d’aois.

‘Caithfear tacaíocht agus oiliúint bhreise a chur ar fáil do dhochtúirí teaghlaigh freisin chun cuidiú  leo an néarú a aithint in am tráth, mar gur ceist casta atá ann agus níl cuid de na tástálacha coigníochta a úsáidtear feiliúnach ná críochnúil go leor ina gcuid torthaí.

‘Tá brú damanta chomh maith ar eagrais a thacaíonn leo siúd a bhfuil Nearú ag dul dóibh, a gcúramóirí agus a gclanna, ó thaobh an ró-éileamh ar sheirbhísí agus caithfidh an Rialtas níos mó a dhéanamh chun cabhrú leo’.  

‘Beidh Sinn Féin ag vótáil sa Dáíl an tseachtain seo chun coiste uile-pháirtí a bhunú le straitéis sláinte 10 mbliana a leagan amach agus caithfear an cheist seo a chur san áireamh ansin. Chuige sin, chas mo chomhleacaí agus urlabhraí Sláinte Shinn Féin, Louise O'Reilly TD le Alzheimer's Ireland chun plé a dhéanamh ar an mbealach is fearr chun comhoibriú leis na ceisteanna seo a bhrú chun cinn.’

Connect with Sinn Féin