Sinn Féin - On Your Side

Caithfear na táillí nua bruscar a chur ar athló – Ó Clochartaigh

16 June, 2016


Tá Seanadóir Shinn Féin Senator Trevor Ó Clochartaigh ag iarraidh ar an Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtas Áitiúil deireadh a chur leis an ‘gcáin nua bruscar’ atá le teacht i bhfeidhm ag tús na míosa seo chugainn.

Ag labhairt dó sa Seanad inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Ceann de na rudaí deireanacha a rinne Alan Kelly & an Lucht Oibre sa Rialtas ná cead a thabhairt do chomhlachtaí príobháideacha arduithe ollmhóra a chur leis an gcostas bailithe bruscar. Cuirfear na táillí nua seo i bhfeidhm ó thús mí Iúil. In ainneoin go raibh sé ag maíomh go mbeadh laghdú  i gcostas de thart ar 83% do theaghlaigh is í fírinne an scéil ná go bhfuil méadaithe suntasacha  – suas le 200% i gcásanna áirithe - le theacht isteach.

‘I nGaillimh tá sé i gceist táillí seasta d’ós cionn €224 a ghearradh ar dhaoine, sula dtógfar bosca bruscar ar bith. Níl an chomhlacht céanna is cosúil ag gearradh ach táille seasta de €80 ar mhuintir Liatroma don tseirbhís chéanna. Leagfar táillí íoc de réir meáchan sa mhullach ar seo. Tá ceisteanna móra fós le freagairt maidir le daoine nach n-úsáideann boscaí bruscar, cosaint sonraí agus mar sin de.  

‘Táthar ag cur brú ar na h-údaráis áitiúla póilíneacht a dhéanamh ar an gcóras nua agus an costas don obair sin a sheasamh. Caithfear soiléiriú a thabhairt cá bhfuil an t-airgead uilig ag dul, cé atá ag fáil buntáiste as agus cén chaoi an dtabharfaidh sé spreagadh do dhaoine ó thaobh gearradh siar, athúsáid & athchúrsáil bruscair de?

‘Seo cáin bhreise atá dhá ghearradh ar theaghlaigh atá faoi bhrú damanta cheana féin ag táillí uisce, an cháin tí agus cánacha ceilte eile. Tá Sinn Féin i bhfábhar córas poiblí bailithe bruscar a chur ar fáil.

‘Tá iarrtha agam ar an Aire na táillí seo a chur ar athló agus teacht isteach sa bParlaimint le díospóireacht dáiríre a bheith againn maidir le cuidiú le daoine an méid bruscar a ghintear a laghdú agus córas bailithe bruscar cóir, ceart, éifeachtach agus cothrom a chur ina áit.’

Connect with Sinn Féin