Sinn Féin - On Your Side

Caithfidh an Rialtas grúpa oibre a bhunú i gcóir ospidéal nua do Ghaillimh – Ó Clochartaigh

23 June, 2016


Deir Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh nach bhfuil plean ar bith ag an Aire Sláinte, Simon Harris chun dul i ngleic leis na liostaí damanta feitheamh ospidéil i nGaillimh le 42,516 duine ag fanacht ar obráidí agus gur chóir don Rialtas grúpa oibre a bhunú láithreach féachaint le h-ospidéal nua a thógáil i nGaillimh leis na h-acmhainní cuí.

Ag labhairt do tar éis tabhairt faoin Aire Stáit Helen McEntee ar an ábhar seo sa Seanad inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Arís eile tá Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh ar bharr na liostaí feitheamh ó thaobh obráidí seachtrach agus cónaitheach de sa tír. De réir na bhfigiúirí is déanaí atá le fáil tá 31,417 othar ag fanacht ar chóir leighis seachtrach, 4,744 ag fanacht níos mó ná bliain. Tá na liostaí thar a bheith fada ó thaobh cúrsaí ortaipéideach, cairdeolaíocht, deirmeolaíocht agus ENT de.   

‘Tá na liostaí d’othair chónaitheacha in Ospidéal na hOllscoile Gaillimh beagnach dúbailt an méid atá san chéad ospidéil eile is measa, Beaumont agus 11,099 ag fanacht le h-obráidí , ceathrú cuid díbh sin ag fanacht ós cionn bliana.

‘D’fhiafraigh mé don Aire cén plean atá ag an Rialtas leis an scéala seo a chur ina cheart agus ní mórán dóchas a thug a fhreagra dhom. Tá sé soiléir domsa nach bhfuil straitéis dá laghad ag an Rialtas leis an gcóir leighis riachtanach a theastaíonn ón dream atá ag fulaingt fad is atá siad ar na liostaí feitheamh i nGaillimh a chur ar fáil.

‘Ag cur i láthair le déanaí de chuid grúpa ospidéil SAOLTA, a bhfuil Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh faoina gcúram, rinne an fhoireann bainistíochta iontach soiléir é nach bhfuil an ospidéal reatha ábalta déileáil leis na h-uimhreacha arda atá ag teacht tríd agus gurb shin is cúis a bheag nó a mhór leis na liostaí fada feitheamh.

‘Tá iarrtha agam, arís eile ar an Aire grúpa oibre a chur le chéile chun tosú ag pleanáil chun ospidéal nua leis na h-acmhainní cuí a chur ar fáil i nGaillimh le freastal mar is ceart ar phobal an réigiúin ar fad’.

Connect with Sinn Féin