Sinn Féin - On Your Side

Chur Coveney dallamullóg ar an bParlaimint faoi Tháillí Bruscar – Ó Clochartaigh

24 June, 2016


Tá sé ráite ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh gur chur an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtas Áitiúil dallamullóg ar an Dáil & Seanad an tseachtain seo i dtaca leis na táillí bruscar agus go gcaithfidh sé teacht isteach arís chun aghaidh a thabhairt ar na nithe nár nochtaigh sé le linn na díospóireachta.

Ag labhairt dó inniu bhí Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas thar a bheith cáinteach ar phostúlacht an Aire, ag rá:

‘Rinne an tAire Coveney beag is fiú ar fad don imní a léirigh muid sa tSeanad an tseachtain seo i ndíospóireacht ar rún le Sinn Féin chun Ionstraim Reachtúil atá ag ligean do chomhlachtaí bruscar saoránaithe a bhánú, a tharraingt siar. Deir sé linn go neamhbhalbh go raibh geallúintí aige ó na comhlachtaí dramhaíola nach mbeadh daoine ag íoc níos mó agus go mbeadh a bhformhór, mór ag íoc níos lú faoin gcóras nua.  

‘Tá sé tagtha chun solais inniu áfach, go bhfuil sé seo mícheart amach is amach. Anseo i nGaillimh mar shampla, tá sé deimhnithe do Raidió na Gaeltachta ag Comhlacht Athchúrsála Bhearna nach mbaineann seo ach do chustaiméirí atá cláraithe leo cheana féin. Beidh ar aon duine a bhí ag déanamh a gcuid athchúrsála féin, nó ag ceannacht málaí bruscar sna siopaí clárú anois leis an gcomhlacht mar chustaiméirí nua agus mar thoradh ar sin beidh orthu táillí nua seasta a íoc agus costais íoc de réir meáchan sa mullach ar sin. Níl aon dabht mar sin, go mbeidh siadsan ag íoc i bhfad níos mó ná mar a bhí siad go dtí seo.

‘An amhlaidh nach raibh fhios ag an Aire go raibh i gceist ag na comhlachtaí seo a dhéanamh? An é nach raibh sé tar éis seo a fhiafrú dóibh? Nó an é gur choinnigh sé an t-eolas seo siar in aon turas agus é ag cur dallamullóg ar an Dáil & Seanad dhá bharr? Níl ceachtar de na cásanna sin inghlactha.

‘Thacaigh Fianna Fáil go h-uile agus go fonnmhar leis seo agus ardmholadh acu don Aire faoin gcaoi ar láimhseáil sé an cheist seo, ag cur i gcoinne rún s’againne a bhí ag iarraidh an staid reatha a choinneáil nó go mbeadh sé seo oibrithe amach ar fad agus bhíodar mar gheall ar sin lán pháirteach sa chomhcheilg seo ar fad.

‘Léiríonn seo níos mó ná ariamh go raibh an ceart ar fad ag Sinn Féin an tseachtain seo agus muid ag éileamh  go dtarraingeofaí siar an ionstraim reachtúil seo a chealódh na cumhachtaí breise seo agus is féidir sin a dhéanamh go fóill. Tá sé ríshoiléir nach féidir muinín a chur sna Comhlachtaí Dramhaíola leis an gcóras nua seo a chur i bhfeidhm go cothrom, go bhfuil teipthe ar cur chuige an mhargadh príobháidigh agus go bhfuil an rialtas ag loic ar a gcuid dualgais do shaoránaithe na tíre.

‘Tá Sinn Féin ag iarraidh ar an Aire teacht isteach sa Dáil & Seanad chomh luath agus is féidir arís chun aghaidh a thabhairt ar an gceist seo, na h-ardaithe ar tháillí bruscar a tharraingt siar agus próiseas a chur sa tsiúl a chuirfidh seirbhísí bailithe bruscar i bhfeidhm atá éifeachtach, ar ardchaighdeán agus a spreagfaidh deá-chleachtais ó thaobh an chomhshaoil agus nach leagfaidh pionóis bhreise airgid ar mhuintir na hÉireann.’

Connect with Sinn Féin