Sinn Féin - On Your Side

Níos mó aicsean maidir le mí-úsáid drúgaí ag teastáil i ‘Westside’ – Ó Clochartaigh

27 June, 2016


Tá Seanadóir Shinn Féin, Trevor Ó Clochartaigh, ag iarraidh níos mó aicsean maidir le mí-úsáíd drugaí I ‘Westside’.

I ndiaidh dó an t-ábhar a ardú ag cruinniú de Chomhchoiste Póilíneachta Chathair na Gaillimhe inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

“Chas me le daoine i roinnt eastáít I gceantar ‘Westside’ ag an deireadh seachtaine a bhfuil an-imní orthu maidir leis an ardú atá ag teacht ar ghníomhaíochtaí lucht úsáídte drugaí san áit. Tá daoine go h-oscailte ag tógáil drugaí sna páirceanna agus ar na cosáin, ag fágáil snaithaidí caite timpeall áít a bhfuil páistí óga ag spraoi agus ag siúl. Chonaic mé féin ar a laghad chúig snáthaid in áit amháin ag an deireadh seachtaine in aice le cúlgháirdín teaghlaigh le páísti óga.

“Chuala mé freisin faoi cuid mhaith mí-iompar sóisialta ag tarlú agus go bhfuiltear ag díriú ach go h-áirithe ar sheanóirí a chónaíonn leo féin. Tá damáiste dhá dhéanamh do shealúchais agus tá imeaglú dhá dhéanamh ag buíon beag bulaithe.

“Facthas ciorruithe móra i dtacaíochtaí pobail do cheantar an Westside le blianta beaga anuas. Caithfear níos mó a dhéanamh le cuidiú leis an aos-óg chun iad a choinneáil gníomhach ina gcuid pobail féin. Caithfear deileáil leis an gceist faoi mhí-úsáid drugaí mar ábhar sláinte poiblí agus ní mar cheist dlí & cirt amháin le gníomhaíocht cuí ag teacht ó na h-áisíneachtaí stáit oiriúnacha.

“Tá iarrtha agam ar Chomhchoiste Póilíneachta na Cathrach agus ar na Gárdaí féachaint ar thioncnaimh a chur ar bun a thiocfadh i ngleic leis an leibhéal mí-úsáid drugaí atá ar bun i Westside agus ceantracha eile sa gcathair. Ní mhór don Chomhairle Cathrach féachaint ar an mhí-úsáid drugaí ar chosáin sna h-eastáit, soilsiú, an t-ábhar a bhaineann le bruscar úsáideoirí drugaí agus an tionchar atá acu sin ar theaghlaigh áitiúla.

“Is gá breis infheistíochta a dhéanamh sna h-earnálacha sóisialta agus pobail sa gcathair i gceantracha cosúil le Westside má tá muid chun dul i ngleic mar is ceart le ceisteanna cosúil le mí-úsáid drugaí agus iompar frith-shóisialta agus caithfidh an rialtas na tacaíochtaí sin a chur ar fáil.” 

Connect with Sinn Féin