Sinn Féin - On Your Side

Deir Ó Clochartaigh le Coveney dul ar ais chun cainte le Comhlachtaí Dramhaíola

30 June, 2016


D’iarr An Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh ar an Aire Comhshaoil a rá leis na comhlachtaí dramhaíola gan pionós a ghearradh orthu siúd a bhí go maith ag déanamh athchúrsála nó a bhí ag úsáid málaí dramhaíola.

Chuir Sinn Féin iachall ar an Aire a theacht ar ais chuig an Seanad tráthnóna inniu chun an t-imní atá ar dhaoine a chaithfidh clárú le comhlachtaí diúscartha dramhaíola, a phlé. D’fhéadfaí muirir níos airde a ghearradh ar dhaoine a d’aistrigh ó mhálaí go boscaí bruascar trí mhuirear seasta nó trí scéim éarlaise a chur orthu.

D’ardaigh Ó Clochartaigh an scéal a bhaineann le Greyhound Waste atá ag iarraidh ar dhaoine a rá nár mhaith leo bheith páirteach sa scéim íoc de réir meáchan seachas síniú suas dó de réir a rogha féin.

Táimid sásta go raibh ar an Aire aontú linn tráthnóna go bhfuil fadhbanna móra ann maidir leis an gcaoi a bhfuil an stad ar na muirir seo á chur i bhfeidhm ag na comhlachtaí dramhaíola.

“Bhí neart cásanna ar Raidió na Gaeltachta inniu nuair a thomhais úsáideoirí na málaí dramahíola go mbeidh said ag íoc idir €200 agus €500 sa bhreis mar gheall go gcuirfear muirear seasta nó scéim éarlaise orthu ón lá amárach ar aghaidh.

“Caithfidh tú dul ar ais chuig na comhlachtaí agus neart a bheith le do chuid argóintí . Ba cheart go gcuirfí ar a suaimhneas na daoine sin ar gheall tú dóibh nach mbeidís ag íoc níos mó mar gheall ar an margadh seo. Caithfidh tú a rá leo gurb amhlaidh a bheidh sé.

“Níl ann in Greyhound ach comhlacht amháin nach bhfuil ag gníomhú de réir spiorad an chomhaontaithe trí pholasaí scar rogha a ghearradh ar na daoine atá ag iarraidh fanacht ar an bplean atá acu faoi láthair. Níl sé seo maith go leor mar d’fhéadfaí daoine a bhaint dá bplean seirbhíse in aghaidh a dtola.

Bhí Sinn Féin i gcoinne bailiú dramhaíola a phríobhádú agus táimid ag éileamh ar an Aire gníomhú láithreach chun a chinntiú nach ngearrfaidh na comhlachtaí dramhaíola pionós, faoin chomhaontú seo leis an Rialtas, ar na daoine a bhí cúramach maidir lena gcuid diúscart dramhaíola féin.” 

Connect with Sinn Féin