Sinn Féin - On Your Side

Níl an Rialtas dáiríre faoi ghearchéim Ospidéal SAOLTA – Ó Clochartaigh

4 July, 2016


Is léir nach dtuigeann an tAire Sláinte Simon Harris an ghéarchéim a bhaineann e seirbhísí in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh agus an tionchar atá aige sin ar dhaoine ó Thír Chonaill go Gaillimh, dar le Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh.

Ag labhairt dó taréis comhfhreagras a fháil ón Aire, ag rá nach bhfuil aon phlean ann chun ospidéal nua a thógáil i nGaillimh, deir Ó Clochartaigh:

“Tá na liostaí feitheamh is faide sa tir d’obráidí seachtracha agus  cónaitheacha ag Ospidéal na hOllscoile Gaillimh, atá mar chuid de ghrúpa ospidéil Saolta.

“Tá na liostaí d’obráidí cónaitheacha dúbailt an líon atá ag an ospidéal eile is measa ó thaobh liostaí feitheamh di sa tír. Is minic go mbíonn an líon is mó othair ar thralaithe againn in Ospidéal na hOllscoile, Gaillimh freisin agus tá seirbhisí meabharshláinte ina gcíorthuathail sa réigiúin.

“Tá sé ráite go neamhbhalbh ag bainistiocht SAOLTA le baill Oireachtais gur ganntann spáis, áiseanna agus acmhainní is ciontsiocair le cuid mhaith de na deacrachtaí agus dar leo go bhfuil gá le h-ospidéal nua glan i nGaillimh.

“D’ardaigh mé an t-ábhar seo sa Seanad le déanaí agus tá scríofa ag an Aire chugam anois le rá nach bhfuil aon phleananna ag an Roinn chun ospidéal nua a thógáil sa gcathair.

“Is léir nach bhfuil an tAire & an grúpa SAOLTA ar aon intinn ar an gceist seo, ach silim gur cheart dó grúpa oibre a bhunú láithreach chun an ceist  seo a mheas i gceart, mar go bhfuil impleachtaí móra ag an easpa seirbhísí agus brú fóirne ar othair ón réigiúin ar fad agus is léir go bhfuil leatrom an-mhór dhá dhéanamh ar dhaoine sa taobh sa tíre mar thoradh ar sin.”

Connect with Sinn Féin