Sinn Féin - On Your Side

Doiléireacht breise faoi bhruscar de bharr ‘soiléiriú’ Coveney – Ó Clochartaigh

12 July, 2016


Cruthaíonn litir ón Aire Simon Coveney chun ‘soiléíriú’ a dhéanamh ar fhabhtanna tromchúiseacha sna scéimeanna nua bailithe bruscar, atá ardaithe ag Seanadóir Shinn Féin Trevor Ó Clochartaigh, níos mó fadhbanna ná mar a réitíonn sé, dar leis.

Ag labhairt dó inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Bhí orainn brú ollmhór a chur ar an Aire chun glacadh leis go bhfuil lochtanna móra ar an gcaoi a bhfuil na comhlachtaí príobháideacha bruscar ag cur i bhfeidhm polasaithe nua bailithe dramhaíola an rialtais.  Tá siad seo ag cruthú ardaithe ollmhóra do chatagóirí áirithe custaiméirí a bhí ag úsáid málaí bruscar go dtí seo, nó a bhí ag fáil réidh lena gcuid bruscar féin ar bhealach éifeachtach.

‘Ghlac an tAire leis go bhfuil deacrachtaí ann agus d’ordaigh sé dá chuid feidhmeannaigh bualadh leis na comhlachtaí in athuair an tseachtain seo caite leis na fadhbanna a réiteach. Tá scríofa aige chugam anois ag cur síos ar tuilleadh athraithe ar an gcóras.

‘Ciallaíonn na leasuithe nua go mbeidh ar dhaoine a úsáideann málaí i láthair na h-uaire agus atá i bhfoisceacht céad méadar don áit a dtagann an leoraí ag bailiú, athrú go dtí boscaí bruscar, muna bhfuil siad i dteideal díolúine faoi choinníollacha airithe. I nGaillimh, beidh an dream atá taobh istigh den teora áirithe sin, atá ag athrú go dtí córas boscaí, táille seasta bliantúil de €96 a íoc, móide €3 an bosca ar chuile bhosca a thógtar agus táille 22c an kilo sa bhreis ar sin ar mhéid an bhruscar sa mbosca dubh.

‘Níl réiteach ar bith luaite sa litir dóibh siúd ar mhalaí atá níos mó na céad méadar ón bpointe bailithe agus gearrfar táillí seasta idir €204 agus €238 orthu, móide táillí íoc de réir meáchan ina dhiaidh sin.

‘Ciallaíonn sé freisin go mbeidh ar an dream atá taobh istigh den limistéar 100m, a bhí ag úsáid boscaí bruscar go dtí seo, táille níos airde a íoc amach anseo, ná an dream nua a chláróidh. Beidh orthu sin an táille ard seasta a íoc amach anseo.

‘Níl an comhlacht céanna ach ag gearradh táille seasta de €80 ar mhuintir Liatroma ar an tseirbhís céanna i dtírdhreach an-chosúil le ceann na Gaillimhe.

‘Rinneadh praiseach den scéal seo ó thús. Rinne Sinn Féin iarracht stop a chur leis na táillí nua seo atá dhá thabhairt isteach agus d’impigh muid go dtabharfaí córas poiblí isteach ina áít atá éifeachtach agus go maith don comhshaoil. Chur Fianna Fáil agus Fine Gael ina choinne seo.

‘Tá mé ag impí ar an Aire anois arís, na socruithe nua seo a tharraingt siar go dtí gur féidir socraithe níos fearr agus níos cothroime a chur ina n-áit.’

Connect with Sinn Féin