Sinn Féin - On Your Side

Ba cheart don Taoiseach eadránaí a cheapadh don tsáinn faoin tSeirbhís Aeir go hÁrainn – Ó Clochartaigh

12 July, 2016


Tá sé ráite ag urlabhraí Gaeltachta  Shinn Féin, an Seanadóir Trevor Ó Clochartaigh, gur chóir don Taoiseach eadránaí a cheapadh féachaint le réiteach a fháil ar an tsáinn ina bhfuil na comhráití maidir le h-úsáid Aerfort na Minna I dtaca leis an tseirbhís aeir go hÁrainn.

Ag labhairt dó inniu deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas:

‘Bhuail baill Oireachtais leis an Aire Stáit Gaeltachta Seán Kyne agus a chuid feidhmeannaigh an tseachtain seo caite le plé a dhéanamh ar na comhráití atá ar bun leis an gcomhlacht gur leo Aerfort na Minna. Sin an t-aon aerfort atá luaite ó thaobh an conradh nua Seirbhís Oibleagáid Poiblí chun seirbhís aeir a chur ar fáil do thrí oileáin Árainn.

‘Caithfidh socrú a bheith idir an Roinn agus an chomhlacht maidir leis an gcostas bhliantúil d’úsáid an aerfoirt sular féidir an próiseas tairisceana don tseirbhís aeir féin a thabhairt chun críche.

‘D’inis an tAire dúinn go bhfuil trí ábhar fós ann nach bhfuiltear tagtha ar réiteach fúthu. Scríobh mé ansin chuig bainistíocht an aerfoirt ag lorg soiléiriú uathu sin ar dhearcadh iadsan.

‘Tá easaontas fós ann maidir leis an leibhéal brabaigh a cheadófar faoin tsocrú, nithe sa gcomhaontú a bheith ceangailte leis an innéacs praghas tomhaltóra agus maidir leis na barrchostais a bheith roinnte ar eitiltí eile nach mbaineann leis an gconradh don tseirbhís aeir go hÁrainn.

‘Ní léir dom go bhfeiceann an tAire aon réiteach ar an scéal agus tá an baol ann i gcónaí go gcuirfear deireadh leis an tseirbhís aeir reatha ag deire mí Meán Fómhair muna dtiocfar ar réiteach go sciopaí. Tá an dáta d’iarratais curtha siar don ceathrú uair anois acu.

‘Tá mé ag iarraidh ar an Taoiseach dá bhrí sin, seasamh isteach agus eadránaí neamhspleách a cheapadh féachaint leis an tsáinn a réiteach. Is léir ón gcomhfhreagras go mbeadh úinéirí an aerfoirt sásta leis seo. Ní raibh an Roinn ró-fhabhrach don mholadh céanna nuair a chuir mé ós a gcomhair é an tseachtain seo caite.

‘Tá sé ríshoiléir chomh maith ón gcomhfhreagras ón gcomhlacht go bhfuil siad sásta ceist úinéireachta an aerfoirt a phlé. Luath nó mall caithfear aghaidh a thabhairt ar seo agus b’fhearr liom féin dá mbeadh deighilt shoiléir idir an tseirbhís aeir féin agus úinéireacht an aerfoirt. Dar liomsa, is fiú breathnú ar an aerfort a bheith faoi úinéireacht pobail, nó poiblí, chuige seo.

‘Caithfear tosaíocht a thabhairt do leanúnachas na seirbhíse aeir, maraon le tuairimí an phobail faoin tseirbhís a bheidh ar fáil . Ní léir dom go bhfeiceann an tAire Kyne cén bealach leis an gceist seo a réiteach agus sin an fáth go gceapaim gur cheart don Taoiseach ceannasaíocht a ghlacadh agus eadránaí neamhspleách a cheapadh leis na comhráití a bhrostú chun cinn.'

Connect with Sinn Féin