Sinn Féin - On Your Side

Comhairlí na Gaillimhe & Maigh Eo milliún go leith as póca de bharr athbhreithnithe rátaí - Ó Clochartaigh

20 July, 2016


Beidh Comhairlí Cathrach agus Chontae na Gaillimhe €1,116,323 as póca de bharr rátaí níos fabhraí náisiúnta a bheith dhá thabhairt do chomhlachtaí móra. Beidh Comhairle Chontae Mhaigh Eo thíos €691,776 de bharr na socraithe seo chomh maith.

Ag labhairt do inniu, deir Seanadóir Ghaillimh Thiar – Maigh Eo Theas, Trevor Ó Clochartaigh:

‘Rinne an Rialtas athbhreithniú anuraidh ar na rátaí a íocann comhlachtaí a fheidhmíonn thar teorainneacha chontae éagsúla, ar nós Gas Networks Ireland, Eircom, Vodafone, Iarnród Éireann agus eile faoin tsocrú Luacháil Uilíoch Rátaí, rud a chiallaíonn go n-íocann siad a gcuid rátaí go náisiúnta anois seachas leis na h-údaráis áitiúla.

‘Tugadh roinnt cúiteamh ansin do na Comhairlí ó chistí an Rialtais, suas go 72% don méid a bhídís ag fáil ó na comhlachtaí. Tá sé ráite ag an Aire Simon Coveney anois áfach, nach mbeidh a leithéid de chúiteamh le fáil do na hÚdaráis Áitiúla an bhliain seo chugainn a bheag ná a mhór.

‘De réir figiúirí atá curtha ar fáil do mo chomhleacaí i Sinn Féin Maurice Quinlivan TD, i gcomhthéacs na Gaillimhe beidh an Chomhairle Chontae €796,831 as póca agus beidh ganntann €369,492 ar an gComhairle Cathrach.

‘Easnamh de €691,776 a bheidh ar Chomhairle Chontae Mhaigh Eo freisin, treocht a bhí dhá thuar ag Seanadóir Shinn Féin Rose Conway Walsh breis is bliain ó shoin.

‘D‘fhreastal me féin ar chruinniú do bhaill Oireachtais inné le Comhairle Chontae na Gaillimhe áit a raibh siad ag rá go dteastaíonn ar a laghad €2m sa bhreis uathu díreach le leibhéal na seirbhísí reatha a choinneáil seasta. Níl sé d’acmhainn acu foireann breise a earcú agus b’fhéidir go mbeidh siad ag lorg ardú ar an gCáin Maoine a ghearrtar ar dhaoine leis an bhearna a líonadh.

‘Is mór an náire é don Aire a bhfuil freagrachtaí rialtas áitiúil air, Simon Coveney, go bhfuil sé ag tógáil airgead breise uathu, go bhféadfadh breis cánacha a bheith dhá bhaint do shaoránaithe, fad is atá comhlachtaí brabasúla ag íoc níos lú agus níos lú. Ba chóir go mbeadh sé ag déanamh cás leis an Aire Airgeadais chun breis maoiniú a chur ar fáil chun an leibhéal seirbhísí atá dlite ag an bpobal a sholáthar dóibh.’

Connect with Sinn Féin