Sinn Féin - On Your Side

'Culture 2025' Fánach an scéal é - Toibín

21 July, 2016


Tá sé ráite ag Urlabhraí Shinn Féin maidir le Forbairt Réigiúnach, Cúrsaí Tuaithe, na hEalaíona agus Cúrsaí Gaeltachta go bhfuil díoma air nach bhfuil plean níos substaintiúla le fáil sa cháipéis ‘Culture 2025’.

Dúirt an Teachta Peadar Tóibín,

“Sa gcéad dul síos, cuirim fáilte roimhe go bhfuil an Roinn ag iarraidh plean a chur le chéile maidir leis an earnáil chultúrtha. Mar sin féin, caithfidh mé a rá go bhfuil easpa téagair sa saothar seo ‘Culture 2025.

“Ní léiríonn an plean aon tuiscint de na gnáthghnéithe praictiúla atá le fáil i saol na n-ealaíontóirí. Níl aon anailís chriticiúil, dáiríre i dtaca le caiteachas, torthaí ná maidir lena deacra atá sé chun do chuid a shaothrú mar ealaíontóir sa tír seo. Ní théitear i ngleic le dúshláin phraiticiúla, ar nós maoine intleachtúla nó easnamh i leith an chóipchirt. Tá treoirphlean chun eagraíochtaí cultúir agus oidhreachta a chumasú ar lár freisin.

“Chaill ‘Culture 2025’ an deis chun aitheantas a thabhairt maidir leis na deacrachtaí agus an streachailt a bhfuil an earnáil agus na healaíontóirí gafa leo le 7 mbliana anuas.

“Is é bun barr an scéil go bhfuil an earnáil scriosta ó thaobh airgid de agus go bhfuil an iomad sin ealaíontóirí imithe ón tír dá bharr. Tá plean de dhíth atá oiriúnach ó thaobh cothromais agus cúrsaí socheacnamaíocha de, agus atá fóirsteanach do gach réigiún. Cé go luaitear spásanna ealaíonta sa gcáipéis, ní mór don rialtas a chinntiú go mbeidh infreastruchtúr de chuid an stáit ann; infreastruchtúr a thugann seasmhacht do na healaíona.

“Níl mórán tagairtí don earnáil scannánaíochta ná don earnáil closamhairc, a bhfuil ag éirí go maith léi diomaite den easpa gnímh ón rialtas. Ní léirítear ach an oiread aon tuiscint de na dúshláin ollmhóra atá roimh earnáil na Gaeilge.

“Fágann sé seo ar fad nach bhfuil muinín ar bith againn as an rialtas seo. Is díol suntasach go bhfuil cáipéis faoi chultúr na hÉireann foilsithe i mBéarla amháin, rud atá ina chomhartha ar dhearcadh an rialtais i leith na Gaeilge.

“Tá súil agam go mbeidh an tAire toilteanach éisteacht leis na páirtithe leasmhara ar fad agus leis an gcoiste, agus muid ag iarraidh na heasnaimh seo a réiteach.”

CRÍOCH

Connect with Sinn Féin