Sinn Féin - On Your Side

Sinn Féin ag moladh grúpa feachtasaíochta tras-phobal a bhunú ar son forbairt an bhóthair n59 a chinntiú

29 July, 2016 - by Tom Healy


Tá sé ráite ag an gCmhlr. Tom Healy inniu gur cheart Grúpa Feachtasaíochta Tras-Phobal a bhunú le go sárófar na constaicí atá roimh fhorbairt an bhóthair N59 ó Uachtar Ard go dtí an Clochán.

Ag labhairt dó inniu dúirt an Cmhlr. Healy:

“Má tá ceist ar bith go bhfuil muintir Chonamara uilligh ar aon fhocal faoi, is é nach bhfuil an N59 in ann freastal ar riachtanais an phobail áitiúil, pobal ina bhfuil slí bheatha na ndaoine ag brath go trom ar an mbóthar céanna. Is é an N59 an príomh-bhóthar le haghaidh go leor de mhuintir Chonamara, thuaidh agus theas, atá ag iarraidh bealach slán sábháilte le taisteal go háiteacha eile sa tír. Seo é an bóthar a chothaíonn cúrsaí turasóireachta i gConamara agus a thugann othair go dtí an t-ospidéal i nGaillimh.

“Táimíd ag brath ar an mbóthar seo go huile is go hiomlán le gnó a dhéanamh i nGaillimh agus níos faide ó bhaile, gan caint ar an rogha ba cheart a bheadh ag daoine óga fostaíocht a fháil i nGaillimh agus fanacht ina bpobal féin. Ní féidir glacadh leis na céimeanna siar atá tarlaithe le gairid, agus tá formhór mór na bpolaiteoirí den bharúil chéanna sin. Teastaíonn brú ón bpobal anois i gcomhthéacs an easpa dul chun cinn atá déanta idir na ranna Rialtais éagsúla.

“Tá cruinniú poiblí á reáchtáil agam Déardaoin 11 Lúnasa @ 8.00in, tigh Pheacock ar an Teach Dóite leis an bpobal a chur ar an eolas faoin scéala is deireanaí maidir leis an 59 agus céard is gá a dhéanamh amach anseo leis na hoibreacha a thabhairt chun cinn. Beidh cuireadh ag dul chuig gach polaiteoir, ionadaithe ó Chomhairle Chontae na Gaillimhe, Seirbhís na bpáirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra agus ceannairí pobail ó cheann ceann Chonamara. Beidh mé ag moladh dóibh siúd a bhéas ag an gcruinniú Grúpa Feachtasaíochta a bhunú le go mbeidh ról láidir acu sa troid seo.

“Má tá muid ag iarraidh todhchaí Chonamara mar phobal a chinntiú, níor mhór dúinn éileamh go mbíonn sé de cheart againn bonneagar cuí a thógáil ach an oiread le pobal ar bith eile sa tír. Faoi mar atá, táthar ag íoc as an droch-chaoi atá ar bhóthar an N59 ar aon chuma ag íoc as billí níos airde le caoi a chur ar an gcarr, moill ag teacht agus ag imeacht go dtí an láthair oibre, turais phianmhara le teacht ar chóireáil dochtúra agus, sa deireadh thiar thall, tá muid ag íoc as trí na deiseanna atá á cheilt orainn - an pobal mór thart orainn a fhorbairt agus an cultúr saibhir atá le fáil go smior ann a choinneáil beo."

Connect with Sinn Féin